siatka terenowa

testRODZAJE INFORMACJI NIEJAWNYCH (KLAUZULE TAJNOŚCI)

TAJEMNICA PANSTWOWA - Ściśle tajne  w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium albo polityki zagranicznej lub stosunków międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej albo zagrażać nieodwracalnymi lub wielkimi stratami dla interesów obronności, bezpieczeństwa państwa i obywateli lub innych istotnych interesów państwa, albo narazić je na szkodę w wielkich rozmiarach. Tajne  w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla międzynarodowej pozycji państwa, interesów obronności, bezpieczeństwa państwa obywateli, innych istotnych interesów państwa albo narazić je na znaczną szkodę.
TAJEMNICA SŁUŻBOWA - Poufne  w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli. Zastrzeżone  w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej.
ZASADY I ŚRODKI OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - Ustawa ściśle określa zasady ochrony informacji, które wymagają zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, w szczególności: organizowania ochrony informacji niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych, udostępniania informacji niejawnych, postępowania sprawdzającego, w celu ustalenia czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej „postępowaniem sprawdzającym”, szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, ewidencjonowania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy, w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego oraz w ankiecie bezpieczeństwa przemysłowego, organizacji kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych, ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, stosowania środków fizycznej ochrony informacji niejawnych.
Wśród środków ochrony informacji niejawnych możemy wyróżnić: środki ochrony fizycznej informacji niejawnych. Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych stosuje się w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do takich informacji a w szczególności przed: działaniem obcych służb specjalnych, zamachem terrorystycznym lub sabotażowym; kradzieżą lub zniszczeniem materiałów; nieuprawnionym dostępem pracowników do materiałów oznaczonych wyższą klauzulą tajności. Celem uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych należy: wydzielić  części  obiektów,  które  poddane  są  szczególnej kontroli wejścia i  wyjścia oraz kontroli przebywania, zwanej dalej “STREFAMI  BEZPIECZEŃSTWA”, wydzielić wokół stref bezpieczeństwa strefy administracyjne  służące  do  kontroli  osób  lub  pojazdów, wprowadzić system przepustek lub inny system określający uprawnienia do wejścia, przebywania  i  wyjścia ze strefy bezpieczeństwa, a także przechowywania kluczy  do  pomieszczeń  chronionych,  szaf  pancernych i innych urządzeń służących do przechowywania informacji  niejawnych stanowiących  tajemnicę  państwową, zapewnić  kontrolę stref bezpieczeństwa i stref administracyjnych, przez przeszkolonych zgodnie z ustawą  pracowników  pionu  ochrony,stosować  certyfikowane wyposażenie i urządzenia służące ochronie informacji  niejawnych; środki ochrony kryptograficznej, elektromagnetycznej, technicznej i organizacyjnej odpowiednie dla danego systemu i sieci teleinformatycznej, w której mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową Dotyczą ich szczególne wymagania bezpieczeństwa oraz w każdym przypadku indywidualnie zatwierdzane przez służby ochrony państwa.

Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie..
 • więcej ....

  Reklama

  Samochody Ogłoszenia nieruchomości Baza ogłoszeń Praca w Polsce Tanie noclegi Anonse matrymonialne Projektowanie stron www Katalog stron Search engine Promocja stron Artykuły do przedruku Free professional website Darmowe szablony stron Darmowe artykuły Darmowe domeny Ranking stron Wymiana linkami windykacja Links exchange Katalog dyKAT Katalog stron - dodaj swoją stronę Katalog stron Gwiazdor Katalog Stron Ciekawych Jastrzębski Węgiel Moto E398 Darmowy Katalog Stron Katalog Firm
  Zagłosuj na nas

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Ranking stron internetowych, dobre, fajne, najlepsze strony www, darmowe statystyki

  RANKING RANKINGÓW

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.