siatka terenowa

test


Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 stan prawny na dzień 1 września 2006 roku.

Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 stan prawny na dzień 1 września 2006 roku.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 882 stan prawny na dzień 1 września 2006 roku.

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 stan prawny na dzień 1 września 2006 roku.

Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 Dz.U. z 1997r. Nr 89, poz. 555 stan prawny na dzień 1 września 2006 roku.

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 Dz.U. z 1990r. Nr 30, poz. 179 stan prawny na dzień 1 września 2006 roku.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 Dz.U. z 1982r. Nr 19, poz. 147 stan prawny na dzień 1 września 2006 roku.

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z dnia 24 maja 2002 Dz.U. z 2002r. Nr 74, poz. 676 stan prawny na dzień 1 września 2006 roku.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 Dz.U. z 1999r. Nr 11, poz. 95 stan prawny na dzień 1 września 2006 roku.

Instrukcja dochodzeniowo-śledcza Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.

Instrukcja o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej. Sygn. Szt. Gen. 1537/2002. Instrukcja Sztabu Generalnego. Podstawowe zasady postepowania z dokumentami w celu zachowania procedur bezpieczeństwa wewnętrznego.

Postępowanie nieprocesowe - omówienie podstawowych zagadnień.

Postępowanie przygotowawcze - omówienie podstawowych zagadnień.

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - omówienie podstawowych zagadnień.

Pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze - wybrane zagadnienia z ustaw.

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • wywiadownia gospodarcza.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • agencja detektywistyczna..
 • detektywistyka..
 • prywatny Detektyw..
 • więcej ....

  Reklama

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.