siatka terenowa

test


DETEKTYWISTYKA
 
Szanowni Państwo!
 
PONIEWAŻ JEST TO KWESTIA BARDZO ISTOTNA PRAGNIEMY PODKREŚLIĆ,
 
iż ceny Naszych usług kształtują się na poziomie 60-70% średnich cen rynkowych,
nie dajcie się Państwo zwieść nieuczciwym przedsiębiorcom żonglującym stawkami za dzień, godzinę, czy kilometr trasy,
 
U NAS WSZYSTKIE USTALENIA SĄ CAŁKOWICIE PRZEJRZYSTE I
 
ZAPADAJĄ TYLKO PRZY OSOBISTEJ ROZMOWIE PO ZAPOZNANIU SIĘ Z CAŁOŚCIĄ OKOLICZNOŚCI SPRAWY,
 
tylko takie postępowanie spełnia wymogi ustawy detektywistycznej, kodeksu postępowania karnego i in. norm prawnych powsz. obowiązujących,
zapraszamy do kontaktu:
Skype: geheimdiensten_agentur
tel.
888-171-632
 
 
 
Szanowni Państwo!

   
W ramach realizacji misji naszej firmy oferujemy usługi detektywistyczne we wszystkich typowych sytuacjach wymagających zebrania dowodów umożliwiających dochodzenie przez Państwa swoich praw w oficjalnych postępowaniach Sądowych lub w drodze polubownej (negocjacje).
    Sprawy rodzinne: rozwody (przygotowanie materiału dowodowego celem uzyskania orzeczenia o winie, przed złożeniem pozwu o rozwód lub rozpoczęciem sprawy o podział majątku), alimenty (ustalanie miejsca pobytu, źródeł przychodu i sytuacji osobistej współmałżonka), opieka nad dziećmi (wywiad środowiskowy, obserwacja, opinia psychologiczna – zmierzające do zebrania materiałów dowodowych do postępowania sądowego).
    Sprawy kryminalne: szantaż i groźby karalne (zbieranie dowodów, współpraca z organami ścigania, przygotowanie materiałów do postępowania sądowego), wyłudzenia i kradzieże mienia (przestępstwa gospodarcze, kradzieże dokonywane przez pracowników, monitoring, nadzór i obserwacja zachowania osób); wymuszenia (zbieranie dowodów, współpraca z organami ścigania, przygotowanie materiałów do postępowania sądowego w przypadkach ściągania haraczu, przestępstw przeciwko nieletnim, konfliktów personalnych), przestępstwa obyczajowe (molestowanie, naruszanie dóbr osobistych, mobbing, itp. - monitoring, obserwacja, zbieranie dowodów, przygotowanie materiałów do złożenia w sądzie, prokuraturze, itd.), poszukiwanie skradzionego mienia, poszukiwanie ukrywających się sprawców przestępstw.
    Sprawy gospodarcze: nieuczciwa konkurencja (zbierania dowodów na łamanie zakazu konkurencji, nadzór pracowników, kradzieże technologii i informacji istotnych dla interesów gospodarczych klienta, zapobieganie działaniom określanym jako „szpiegostwo przemysłowe”, wrogie przejęcia pracowników, firm, klientów, itp.), weryfikacja pracowników i kontrahentów (wykrywanie źródeł przychodu, weryfikacja przeszłości wskazanych osób i firm pod kątem czynów karalnych, zadłużeń, itp.), ekspertyzy (kryminalistyczne, grafologiczne, psychologiczne – do spraw sądowych), badania na wykrywaczu kłamstw (wariograf / poligraf), bezpieczeństwo wewnętrzne (kontrwywiad gospodarczy, zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne pomieszczeń, wykrywanie podsłuchów, zabezpieczenia anty podsłuchowe, „cichy pokój szefa”, „akwarium”), procedury bezpieczeństwa (obieg dokumentów, tajna kancelaria, szyfrowanie poczty e-mail, rozmów telefonicznych, komunikatorów, zagłuszacze, zabezpieczanie dokumentów, szkolenia personelu)
    Proszę pamiętać, że nasza firma gwarantuje całkowicie kompleksową obsługę, jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji profesjonalnych usług w zakresie kontrinwigilacji elektronicznej – zobacz więcej: Wykrywanie Podsłuchów.
    Sprawy cywilne i pracownicze: konflikty personalne i sąsiedzkie (zastraszanie, nękanie, „głuche telefony”, anonimy, niszczenie mienia, publikowanie fałszywych informacji w internecie, ataki hakera, itd.), naruszanie praw pracowniczych przez pracodawcę (nieprzestrzeganie kodeksu pracy, zastraszanie, mobbing, molestowanie, „praca na czarno”, zbieranie dowodów do pozwu o ustalenie stosunku pracy w wypadku wymuszania pracy na umowę agencyjną, utrudnianie założenia organizacji związkowej).
    Proszę pamiętać, że nasza firma gwarantuje całkowicie kompleksową obsługę, po zebraniu dowodów, gwarantujemy dalsze prowadzenie sprawy przed sądem, przez kompetentnych i doświadczonych prawników, dobranych pod katem specjalizacji w danych rodzaju spraw – zobacz więcej: Oferta usług prawnych.
    Prywatna Agencja Wywiadowcza REDIGO oferuje usługi odpowiadające zakresowi działań określonych przez polskie prawo jako usługi detektywistyczne, według oficjalnej definicji ustawowej są to czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:
    1. W sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych.
    2. W sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach, b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową.
    3. Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.
    4. Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się.
    5. Poszukiwanie mienia.
    6. Zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
 
Szanowni Państwo!
Ponieważ (stereotypowo) dostajemy wiele zapytań o cenę "udowodnienia zdrady" - gwoli wyjaśnienia - publikujemy standardowe pytanie i odpowiedź w tym zakresie:
 
Jestem w związku od ... r. Mieszkam w ..., a mój partner w ... Podejrzewam, że mnie zdradza. Ile kosztuje  udowodnienie tego (np. zdjęciami)?
 
Witamy.
Odpowiedź na Pani pytanie będzie szczera, choć nieco brutalna, ponieważ narzekamy na brak ludzi do pracy, a nie na brak pracy, maksymalnie skracamy czas jej wykonania, biorąc pełną odpowiedzialność za swoje słowa:
Nie jest możliwe określenie ceny za usługę z góry, aczkolwiek, niestety, wiele biur detektywistycznych tak robi. Powody są następujące:
1) nie wiadomo co trzeba zrobić zanim nie wykona się wstępnego rozpoznania w sprawie, jak łatwo się domyślić różnica pomiędzy ceną sprawy w której trzeba kogoś kto podróżuje po całym kraju śledzić przez dwa tygodnie, a sytuacją w której wystarczy podłożyć dyktafon w samochodzie jest, delikatnie mówiąc, dość znacząca;
2) usługa detektywistyczna podobnie jak obsługa prawna adwokata jest umową starannego działania więc wielu nie do końca naszym zdaniem uczciwych wykonawców podaje cenę "ryczałtową" np. 3000zł. po czym bez żadnego przygotowania ani planu śledzą wskazaną osobę, zazwyczaj robi to jeden człowiek, co rzadko przynosi jakiekolwiek wyniki, płaci Pani za raport bez względu na to co zawiera, podobnie jak płaci Pani za obsługę prawną kwotę określoną stawką zastępstwa procesowego bez względu na wynik sprawy, nieświadomość ludzką w tym zakresie powszechnie się wykorzystuje;
3) nie wiemy po co Pani dowody zdrady, zupełnie inaczej się prowadzi postępowanie dla sprawdzenia wierności partnera z pobudek osobistych, a zupełnie inaczej w celu prowadzenia potem sprawy w Sądzie; sytuacja opisana wyżej dla detektywów dotyczy, niestety także większości prawników więc jeśli sprawa ma mieć potem swój epilog sądowy to my dobieramy prowadzącego sprawę prawnika i zajmujemy się postępowaniem kompleksowo, jest to warunek korzystania z naszych usług gdyż nie zgadzamy się brać odpowiedzialności za nieprofesjonalne postępowanie dużej części kancelarii prawnych które marnują efekty naszej pracy;
4) żeby określić w jaki sposób można zdobyć interesujący Panią dowód trzeba się spotkać i omówić dokładnie temat, jest bardzo wiele możliwości, śledzenie i robienie zdjęć jest jedną z nich, używaną najczęściej nie dlatego że tak trzeba tylko dlatego żeby wykorzystać niewiedzę klientów, my zajmujemy się głównie poważnymi sprawami gospodarczymi i kryminalnymi, więc absolutnie nie interesuje nas udawanie pracy, zazwyczaj w sprawach tzw. "damsko-męskich" podstawą sukcesu jest a) zdobycie informacji osobowych czyli wejście w środowisko danej osoby (wywiad środowiskowy) i/lub b) materiały które można uzyskać środkami technicznymi (keyloggery, dyktafony, itp.) ich zastosowanie z oczywistych względów musi być omówione;
5) zrobienie zdjęć wymaga obserwacji danego obiektu, muszą to robić przynajmniej 3 osoby, czasami więcej, jedna - dwie albo niczego się nie dowiedzą bo "zgubią cel" albo zostaną zauważone i tylko zaszkodzą sprawie, to nie jest film inaczej się nie da, jest to metoda najdroższa, prowadzenie skutecznej obserwacji osoby to wydatek min. 1500 zł. dziennie, jeśli ktoś bierze mniej to znaczy, że jest całkowitym amatorem.
Zapraszamy do złożenia nam wizyty, co i tak jest konieczne bo umowę detektywistyczną trzeba zawrzeć z osobą która wylegitymuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość.
Pozdrawiamy.


    Metody pracy operacyjnej w pracy detektywa:
    1. Obserwacja: obserwacja osób, pojazdów i miejsc – z użyciem nowoczesnych środków techniki operacyjnej (mikrofony, kamery, rejestratory, lokalizacja GPS i GSM). Oferujemy pełny zakres usług, od prostego „śledzenia” przez współpracownika o odpowiednich kwalifikacjach, poprzez zespoły operacyjne (złożone z kilku osób i pojazdów), aż po „założenie pudełka”.
    2. Osobowe Źródła Informacji: rozpytania świadków do postępowań sądowych, przygotowanie do zeznań z udziałem najlepszych prawników, wypracowanie kontaktów operacyjnych, werbunek i prowadzenie informatorów w środowiskach przestępczych i u nieuczciwych konkurentów.
    3. Bezosobowe Źródła Informacji: utrwalanie, obróbka i analiza materiałów foto / audio / video, projektowanie, montaż, dostarczanie i poszukiwanie ukrytych dyskretnych systemów monitorowania, dyktafony, ukryte kamery, mikrofony, nadajniki, skanery częstotliwości, ekspertyzy fonoskopijne, itd. Odzyskiwanie danych z elektronicznych nośników informacji, uzyskiwanie danych z nośników zabezpieczonych (w wypadku utraty haseł, kluczy szyfrujących, itd., w wypadku kradzieży nośników dokonanej na szkodę klienta, itp.), poszukiwanie i analiza informacji z wykorzystaniem internetu, sieci bezprzewodowych, komunikatorów, itd.
    4. Praca z agenturą: w zakresie kontrwywiadu gospodarczego i ochrony interesów gospodarczych, tworzenie, nadzór, szkolenie, prowadzenie i wykorzystanie siatki terenowej zorganizowanej według profesjonalnych standardów służbowych – zobacz więcej: Słowniczek Pojęć.
    5. Biały wywiad: zbieranie, analiza i porównywanie informacji dostępnych oficjalnie (KRS, BIK, Ewidencje działalności Gospodarczych, rejestry gruntów, Księgi Wieczyste, CEPiK, internet, archiwa prasowe, radiowe i telewizyjne, bazy danych gospodarczych, spisy abonentów telefonii, spisy teleadresowe, raporty informacji gospodarczej, analizy branżowe, materiały marketingowe i reklamowe, literatura fachowa, itd.).
    6. Szary wywiad: kierunkowe sprawdzenia informacji niezbędnych dla realizacji zlecenia bez ujawniania przyczyny zainteresowania: ukryte sondaże rynkowe, wywiady socjologiczne, badania grup społecznych, obserwacja incognito, interwencja socjologiczna, ekspertyzy zlecone, opinie ekspertów, itd.
    7. Plan operacyjny: przed przystąpieniem do realizacji każdego bardziej skomplikowanego zlecenia, tworzony jest szczegółowy plan umożliwiający w porozumieniu z klientem wybór odpowiadających mu pod względem czasu realizacji, przewidywanej skuteczności oraz ceny, sposobów działania.
Każdy detektyw powinien wiedzieć, że 70% informacji które są istotne w jego pracy do dane jawne i łatwo dostępne, na źródła szare przypada 20%, a na czarne tylko 10% istotnych treści. podstawą zaś sukcesu jest tylko i wyłącznie właściwa ich analiza.

    Szanowni Państwo!
  •     Ponieważ każde zlecenie należy traktować indywidualnie.
  •     Ponieważ nasza firma działa kompleksowo i nie traktuje detektywistyki jako usługi oderwanej od innych oferowanych, nastawiając się na rozwiązanie konkretnego problemu klienta, a nie na sprzedaż jakiegoś produktu.
  •     Ponieważ ostateczna cena usługi składa się z wielu elementów które nie mogą zostać z góry w 100% określone (np. czas obserwacji, ilość osób niezbędnych do realizacji zlecenia, trasy przejazdu – delegacje, „fundusz operacyjny”).
  •     Ponieważ, w przeciwieństwie do konkurencji nie uznajemy jednak za stosowne umieszczenia tylko lakonicznej informacji „cena do negocjacji, proszę do nas zadzwonić”. Słowo detektyw powinno oznaczać profesjonalistę nie ukrywającego ceny swojej pracy za mętnymi ogólnikami !!!
    Dlatego – jeśli chcecie się Państwo wstępnie zorientować w kosztach realizacji zleceń – prosimy o pobranie naszego pełnego cennika w formacie pdf. (link), jest to szeroki wachlarz propozycji, które jednakże – oczywiście nie wyczerpują wszystkich możliwości przynoszonych przez kolejne, w zasadzie dość podobne do siebie ale zawsze nieco się różniące, indywidualne sprawy i problemy naszych klientów.     

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE - cennik PODSTAWOWY:
Prowadzenie inwigilacji bezpośredniej (obserwacji): 800zł. - dzień pracy detektywa (maks. 10 rgodz., w wypadku konieczności wydłużenia czasu pracy, liczy się następna rozpoczętą dniówkę z uwagi na konieczność zmiany pracownika wykonującego czynności) + zwrot kosztów delegacji + kaucja za sprzęt w wypadku zastosowania techniki namierzania GPS + 20% wartości sprzętu/tydzień roboczy.
Profesjonalna obserwacja ruchoma (samochodowa – w cenach rgodz.) + delegacje:


Rodzaj działania/obsada osobowa.

½ podwójnej

podwójna

podwójna ze wsparciem

podwojona

190zł.

350zł.

480zł.

pudełko

540zł.

700zł.

840zł.

pudełko ze skunksem

630zł.

960zł.

1180zł.

półtora pudełka/statyw

1180zł.

1540zł.

1880zł.

smycz/podwójne pudełko

1340zł.

2070zł.

2520zł.

 

Eius est nolle, qui potest velle.

     
    Inwigilacja elektroniczna.
Uwaga: użycie techniki operacyjnej jest legalne w wypadku wypełnienia przez wykonującego czynności wymogów odnośnych przepisów powszechnie obowiązujących – zwłaszcza ustawy detektywistycznej, przestępstwa nie stanowi użycie techniki przez osoby uprawnione – posiadający tytuł do użytkowania lokali mieszkalnych lub użytkowych nt. których ma miejsce i / lub uprawnionych do kopiowania / przechowywania / przetwarzania / dostępu do informacji która jest przedmiotem zainteresowania klienta. Szczególne przypadki stanowią: wyłączenie przestępności czynu z uwagi na kontratyp (współpraca z organami ścigania wykonującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze), związek czynności z wymogami ustaw o ochronie informacji niejawnych i/lub ochronie danych osobowych.
    Zastosowanie dyktafonów i lub mikrofonów stetoskopowych, kierunkowych (innych specjalistycznych) do utrwalenia materiału dowodowego: kaucja za sprzęt (standardowy dyktafon 400zł.) + 10% wartości sprzętu/tydzień roboczy
    Zastosowanie kamer i/lub rejestratorów, teleobiektywów, noktowizorów (innych urządzeń specjalistycznych) do utrwalenia materiału dowodowego: kaucja za sprzęt (standardowa kamera 1600zł.) + 10% wartości sprzętu/tydzień roboczy.
    Analiza zebranego materiału dowodowego (zaprotokołowanie nagrań, opisanie materiału video) do celów sądowych: 300zł./godz. nagrania audio, 200zł./godz. nagrania video, 500zł./godz. nagrania audio/video.
Obróbka – usuwanie zakłóceń z materiału audio/video – ekspertyza kryminalistyczna (p. Dalej).
    Projektowanie, kompletowanie, testowanie, opracowanie instrukcji użytkowania i montażu dyskretnych systemów monitorowania – na indywidualne zamówienie – cena do negocjacji.
    Ceny urządzeń do inwigilacji elektronicznej znajdujących się w ofercie publikowane są w internecie, w zależności od kursów walut i dostępnego w danym momencie asortymentu.

    Ekspertyzy:
A. Klient zlecając ekspertyzę zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości informację, iż pomimo wykonania niezbędnych czynności przez eksperta wynik ekspertyzy może nie pokrywać się z oczekiwaniami osoby zlecającej.
B. Procedura zlecenia ekspertyzy: po wstępnym kontakcie osobistym / telefonicznym i/lub mailowym i ustaleniu rodzaju i zakresu badania oraz materiałów / śladów / próbek które klient musi dostarczyć. Przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówienie pobierana jest kwota w wysokości 300zł. za I etap badania, powiększona o koszty dostawy przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Po pobraniu materiału i podpisaniu dokumentów klient wnosi opłatę zaliczkową za II etap badania pomniejszoną o kwotę 300zł. (ustaloną w ciagu 7 dni od otrzymania przesyłki). Procedura przeprowadzenia badań podzielona jest na dwa etapy: etap I to  złożenie zamówienia, odbiór dokumentacji i  materiałów / śladów / próbek  do przeprowadzenia badań. Etap II to wykonanie badania, rozliczenie jego kosztów według stawki godzinowej (90 – 150zł. w zależności od rodzaju ekspertyzy), powiększonej o koszty (delegacje,materiały eksploatacyjne, itp.) i sporządzenie ekspertyzy.

    Badanie dokumentów oraz badania grafologiczne: Badania pisma ręcznego. Określanie wieku dokumentów (badanie pozwala określić wiek dokumentów do dwóch lat od chwili ich powstania i jest wykonywane tylko na oryginalnym dokumencie napisanym tuszem długopisowym). Badania pisma maszynowego. Badania kryminalistyczne odcisków pieczątek. Badania porównawcze pisma i podpisów (anonimów, testamentów, itp.).    Badania kryminalistyczne dokumentów (podłoże, metody falsyfikacji, itp.). Badania autentyczności dokumentów krajowych i zagranicznych. Stwierdzenie autentyczności pisma i podpisów. Ustalenie autentyczności dokumentów cywilno-prawnych, bankowych, firmowych etc.. Ustalenie autentyczności dokumentów polskich i obcych w tym podrabianych i przerabianych (dokumenty tożsamości, samochodowe, banknoty, czeki, karty płatnicze). Badanie dokumentów kopiowanych, komputerowych i maszynopisów.
    Badania z zakresu medycyny sądowej: Tanatologia sądowo-lekarska: oględziny zewnętrzne zwłok w miejscu ich ujawnienia (dojazd własnym samochodem), sądowo-lekarskie sekcje zwłok, w tym noworodków i płodów, jak również zwłok ekshumowanych z pobraniem niezbędnego materiału do dalszych badań, opiniowanie w zakresie kwalifikacji prawnej obrażeń ciała na podstawie badań pokrzywdzonych (w tym w miarę możliwości doraźne na wezwanie organu procesowego), dokumentacji medycznej, akt sprawy, ustalanie ewentualnego mechanizmu powstania obrażeń (czynny, bierny), opiniowanie w zakresie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk.). toksykologia sądowo-lekarska – opiniowanie w sprawach pro- i retrospektywnego ustalenia stanu trzeźwości podejrzanych na podstawie akt sprawy, wielokierunkowe opiniowanie w sprawach cywilnych i przy pozwach adhezyjnych w postępowaniu karnym – ustalenie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, wczesnych odległych następstw doznanych obrażeń ciała itd., techniczno-medyczna rekonstrukcja wypadku drogowego z udziałem pieszych oraz identyfikowanie kierowcy (ekspertyzy kompleksowe z biegłym z dziedziny ruchu drogowego przy użyciu m. in. programu PC-crash), wszelkie inne opinie sądowo-lekarskie z zakresu medycyny sądowej oraz chirurgii z wyłączeniem opiniowania w zakresie błędu lekarskiego, po uprzednim uzgodnieniu z Organem Procesowym.
    Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady: Badanie genetyczne mikrośladowe na udowodnienie zdrady (pełne). Badanie obejmuje analizę bielizny kobiecej/męskiej bądź prześcieradła z wyizolowaniem profilu genetycznego znajdującego się w kobiecej/męskiej wydzielinie oraz porównanie tego profilu z innym materiałem genetycznym. Badanie genetyczne mikrośladowe na udowodnienie zdrady (niepełne). Badanie obejmuje analizę bielizny kobiecej bądź prześcieradła i stwierdzenie czy w kobiecej wydzielinie znajduje się męskie nasienie.
    Ekspertyzy kryminalistyczne: Ustalenie Ojcostwa z Fotografii. Odzyskiwanie SMS-ów. Badania Antropologiczne. Badania Fizykochemiczne. Badania Toksykologiczne. Badania Audiowizualne. Badania Dokumentów. Badania Grafologiczne. Badania Biologiczne. Badania DNA. Badania Broni. Badania Balistyczne. Badania Daktyloskopijne. Badania Traseologiczne. Badania Elektrotechniczne. Badania Fonoskopijne. Badania Komputerowe. Odzyskiwanie Danych. Badania Mechanoskopijne. Badania Pożarów i Wybuchów. Badania Psychologiczne. Badania Wypadków Komunikacyjnych.
    Badanie śladów biologicznych: Ujawnianie śladów biologicznych i mikrośladów za pomocą zestawu optycznego w zakresie od UV do podczerwieni. Identyfikacja różnego rodzaju śladów biologicznych w oparciu o testy mikroskopowe, biochemiczne i fizyko-chemiczne w tym głównie krwi, śliny, nasienia, wydzieliny z dróg rodnych, naskórka, włosów, moczu, kału itp. Ekstrakcja DNA z wszystkich rodzajów tkanek i śladów biologicznych. Ilościowe określanie DNA człowieka techniką luminometryczną lub techniką PCR w czasie rzeczywistym. Określanie płci genetycznej osobnika metodą powielania loci swoistych dla chromosomów płci. Powielanie techniką PCR dowolnego locus/loci ludzkiego DNA. Identyfikacja mutacji techniką PCR, PCR/RFLP, cyklicznego sekwencjonowania. Identyfikacja genetyczna wszystkich rodzajów śladów biologicznych (w tym również kości i włosów) techniką PCR loci DNA jądrowego człowieka. Identyfikacja śladów biologicznych (kości, włosy bez cebulek) metodą cyklicznego sekwencjonowania polimorficznych obszarów HV1, HV2 i HV3 DNA mitochondrialnego. Sekwencjonowanie dowolnego fragmentu DNA mitochondrialnego. Identyfikacja NN osób poprzez badanie polimorfizmu DNA jądrowego i mitochondrialnego. Selektywna identyfikacja DNA mężczyzny w mieszaninach (loci swoiste dla chromosomu Y) oraz badanie loci swoistych dla chromosomu X. Identyfikacja polimorfizmu typu SNP technikami PCR/RFLP. Badanie zjawiska utraty heterozygotyczności z zastosowaniem markerów mikrosatelitarnych i sekwenatora DNA. Badanie chimeryzmu po przeszczepach szpiku kostnego z zastosowaniem sekwencji mikrosatelitarnych (STR). Sekwencjonowanie produktów PCR. Identyfikacja mikroskopowa włosów ludzkich.
    Badania fonoskopijne:  Stwierdzenie autentyczności nagrania (czy nie nastąpiło zmontowanie nagrania), poprawa jakości nagrania np. usuwanie szumów i innych zakłóceń, identyfikacja osoby, której głos został zarejestrowany na nośniku dźwięku, sporządzenie stenogramu wypowiedzi zarejestrowanej na nośniku dźwięku, badania autentyczności nagrań, identyfikacja osób na podstawie nagrań, odczytywanie nagrań, badania aparatury fonijnej.
    Badania audiowizualne - tzw. kamery przemysłowe to: Ocena systemu, w którym dokonano zapisu, ocena autentyczności zapisu, ustalenie ewentualnej ilości kopii, ocena jakości sprzętu użytego do zapisu - analogowy lub cyfrowy, sporządzenie stenogramu wypowiedzi utrwalonych na taśmie, wykonanie dokumentacji tzw. stop klatek z dowodowej taśmy, sporządzenie kopii taśmy dowodowej w popularnym formacie, sporządzenie dokumentacji elektronicznej, cyfrowa obróbka obrazu, identyfikacji zapisu, ocena systemu i autentyczności zapisu, ustalenie ewentualnej ilości kopii, identyfikacja antropologiczna osób utrwalonych na taśmie, wykonywanie tzw. stop klatek z dowodowej taśmy, fotografia specjalistyczna, nagrania specjalistyczne AV, badania zapisów video, identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęć fotograficznych i zapisów video itp., ocena rodzaju, systemu i autentyczności zapisu (np. prób preparowania i fałszywych montaży scen i obrazów na różnych nośnikach), ustalanie ilości kopii.
    Rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych: Ustalenie przyczyny wypadku. Rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych. Określenie prędkości uczestniczących w nim pojazdów. Określenie zachowań uczestników oraz możliwości uniknięcia wypadku. Analiza obrażeń ludzi i uszkodzeń pojazdów biorących udział w wypadku. Badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne. Oceny i ekspertyzy techniczne. Badania medyczno-sądowe.
    Informatyka śledcza. Dochodzenia Computer Forensics obejmują: Przestępstwa przeciw poufności, integralności i dostępności danych (tzw. przestępstwa CIA). Obejmują one między innymi: nielegalny dostęp do systemów przez hacking, podsłuch czy oszukiwanie uprawnionych użytkowników (powszechnie znany „phishing"), szpiegostwo komputerowe (włączając trojany i inne techniki), sabotaż i wymuszenia komputerowe (wirusy, ataki DDoS, spam). Powiązane z komputerami (sieciami) przestępstwa tradycyjne zaczynając od powiązanych z komputerami oszustw (od klasycznych oszustw czy manipulacji fakturami lub kontami firmowymi do manipulacji on-line – oszukańczych aukcji czy nielegalnego używania kart kredytowych), poprzez komputerowe podróbki, molestowanie dzieci aż do ataków na ludzkie życie przez np. manipulowanie systemami szpitalnymi czy kontroli ruchu powietrznego. Przestępstwa „kontentowe" (dotyczące zawartości). Ta kategoria obejmuje na przykład dziecięcą pornografię, dostarczanie instrukcji przestępczych a także samo oferowanie popełniania przestępstw. Ta kategoria obejmuje także molestowanie i lobbing poprzez sieć, rozpowszechnianie fałszywych informacji (np. „czarny" PR, schematy „pump-and-dump") oraz internetowy hazard. Przestępstwa powiązane z naruszeniem prawa autorskiego i praw pokrewnych, takie jak nieautoryzowane kopiowane i rozpowszechnianie programów komputerowych. Do tej kategorii zalicza się także nieautoryzowane użycie baz danych.
    Wariograf / poligraf: Skrining („screen" ang. – odsiew, badanie na lojalność personelu). Badanie ma na celu wykrycie niekompetentnych kandydatów/pracowników w przedsiębiorstwie, działalność których może powodować finansowe i materialne straty.
Badanie przy użyciu poligrafu pozwala ocenić/wykryć:
•  Związek z przestępczym światem.
•  Przestępcze działania w przeszłości.
•  Nielegalne posiadanie broni.
•  Skłonności do nadużywania alkoholu.
•  Zażywanie narkotyków i wszelkie działania z nimi związane.
•  Uczciwość i lojalność ć personelu.
•  Wiarygodności ankietowych danych.
•  Sprawdzenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników i ich życiorysów.
•  Przestępstwa popełnione na szkodę firmy (oszustwa, kradzieże, przekazywanie poufnej informacji konkurującym firmom, itp.).
Osoba przechodząca badanie powinna być zdrowa, w przeddzień nie spożywać alkoholu, nie odczuwać żadnych potrzeb fizjologicznych - nie głodna, wypoczęta. Poligraflolog przeprowadzający badania nie będzie pozyskiwał tajemnicy handlowej, służbowej (odnośnie poprzednich miejsc zatrudnienia). Nie będzie poruszał spraw dotyczących religii, wolności seksualnej oraz stosunku do innych ras. Badany będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny. Aby przystąpić do badań osoba zgłaszająca się dobrowolnie podpisuje zgodę na badania.  Wartość diagnostyczna wynik badania określa się na 85-95%, należy więc je traktować pomocniczo, a nie decydująco. Cena przeprowadzenia jednego badania na wariografie to 1200zł. Przy badaniach 5 i więcej osób możliwe zniżki do 15%.


     
szpisg detektyw wywiad
 
 
 

 
 
Na pewno nie można tu postawić znaku równości pomiędzy średnim widmem znaczeniowym pojęcia “negatywne emocje” a jego potocznym znaczeniem psychologicznym, które najczęściej pełne jest wewnętrznych sprzeczności i w niedopuszczalny dla naukowego dyskursu sposób nacechowane wartościująco. Por np.: „Negatywne emocje powstają wtedy, gdy coś jest zablokowane, przerwane. Powodują one, że skupiamy się na sobie. Są związane ze stratą. Ponieważ nie chcemy tracić, bo jest to niekorzystne dla naszej egzystencji, negatywne emocje są ważniejsze dla przeżycia niż pozytywne. Przestrzegają nas o zagrożeniu. Trzeba z nimi coś zrobić, trzeba zmniejszyć ich intensywność. Konieczna jest zmiana w otoczeniu lub wewnątrz siebie. Negatywne emocje zmuszają nas do działania. Gdy się cieszymy, nie musimy nic zmieniać. Emocje negatywne dłużej się utrzymują. Wysiłki badaczy i terapeutów idą w kierunku wypracowania metod kontroli emocji i ich wyciszania. Koszty tych emocji są bardzo duże. Ciążą nam, czujemy się nimi przepełnieni, [za:] J.Bogusławska psycholog PPP3 Gdynia [w:] Zaleski Z. „Od zawiści do zemsty”. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 

Nota prawna: wszystkie działania operacyjne firmy REDIGO są zgodne ze obowiązującym stanem prawnym na terenie RP;  wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym n.t. RP stanem prawnym; zarejestrowane* przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne w/wym osób - wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych - porządku prawnego n.t. RP; świadczą wyłącznie i z absolutna pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej - w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso-aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego, przepisów prawa wekslowego, przepsiów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do klienta, pracownika, wspólnika, osoby zarządzającej w Prywatnej Agencji Wywiadowczej REDIGO.

* W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania innych informacji przy użyciu urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich innych metod podsłuchu który jest wobec pracowników współpracowników, wspólników i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna (od co najmniej 2002 roku), z czego w/wym., zdają sobie całkowicie sprawę i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.) na użytek osób i instytucji podejrzanych o stosowanie w/wym metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/wym działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych... a jeśli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, pozdrowienia dla "wszystkich towarzyszy odrzuconych" załączamy na koniec...

 

 Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja