siatka terenowa

test


Szanowni Państwo!

We współpracy z najlepszymi, najbardziej doświadczonymi wrocławskimi adwokatami i radcami prawnymi, REDIGO oferuje PEŁNY WACHLARZ usług prawnych.

 1. Postępowanie sądowe:
  • cywilne gospodarcze (nakazowe, upominawcze, odszkodowawcze, skargi pauliańskie);
  • rodzinne (rozwody, podział majątku, opieka nad dziećmi);
  • karne (w imieniu pokrzywdzonego i oskarżonego);
  • administracyjne.

 2. Postępowanie karne:
  • współpraca z organami ścigania w toku postępowania przygotowawczego;
  • prywatne akty oskarżenia;
  • zażalenia na umorzenie postępowania.

 3. Postępowanie egzekucyjne:
  • reprezentowanie wierzyciela we współpracy z komornikiem;
  • reprezentowanie dłużnika wobec komornika;
  • powództwa przeciw egzekucyjne.

 4. Postępowanie zabezpieczające:
  • postępowanie nieprocesowe;
  • wnioski o zabezpieczenie roszczenia;
  • księgi wieczyste (służebności, zabezpieczenia przeciw egzekucyjne, analizy).

 5. Umowy i negocjacje:
  • kontrakty na roboty budowlane;
  • negocjacje handlowe w imieniu klienta;
  • prawo pracy;
  • odszkodowania;
  • kontrakty menedżerskie;
  • klauzule konkurencyjności;
  • udowadnianie czynów nieuczciwej konkurencji.

 6. Obsługę wierzytelności:
  • cesje warunkowe i powiernicze;
  • kompensaty;
  • oddłużanie i skup wierzytelności;
  • poszukiwanie wierzytelności;
  • negocjacje z wierzycielami w celu restrukturyzacji zadłużeń.

 7. Doradztwo:
  • rejestracja i zmiany wpisów w KRS;
  • w sprawach z umów ubezpieczeniowych wobec towarzystw ubezpieczeniowych;
  • w zakresie prawa pracy (dla pracodawców i dla pracowników);
  • w sprawach podatkowych i zakresu ubezpieczeń społecznych;
  • w sprawach kredytowych wobec banków i innych podmiotów udzielających pożyczek;
  • przygotowanie materiału dowodowego do postępowań sądowych.
Nihil probat, qui nimium probat
Optima est legum interpres consuetudo
Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit
Ubi periculum, ibi lucrum
Ius civile vigilantibus scriptum est
Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit
Alienus dolus nocere alteri non debet
Qui habet commoda, ferre debet onera
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
 
Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nota prawna: wszystkie działania operacyjne firmy REDIGO są zgodne ze obowiązującym stanem prawnym na terenie RP;  wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym n.t. RP stanem prawnym; zarejestrowane* przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne w/wym osób - wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych - porządku prawnego n.t. RP; świadczą wyłącznie i z absolutna pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej - w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso-aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego, przepisów prawa wekslowego, przepsiów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do klienta, pracownika, wspólnika, osoby zarządzającej w Prywatnej Agencji Wywiadowczej REDIGO.

* W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania innych informacji przy użyciu urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich innych metod podsłuchu który jest wobec pracowników współpracowników, wspólników i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna (od co najmniej 2002 roku), z czego w/wym., zdają sobie całkowicie sprawę i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.) na użytek osób i instytucji podejrzanych o stosowanie w/wym metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/wym działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych... a jeśli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, pozdrowienia dla "wszystkich towarzyszy odrzuconych" załączamy na koniec...

 

 


Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie..
 • więcej ....

  Reklama

  Ranking stron

  Katalog stron Gwiazdor

  Katalog Stron

  Katalog Firm
  Zagłosuj na nas

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Ranking stron internetowych, dobre, fajne, najlepsze strony www, darmowe statystyki

  RANKING RANKINGÓW

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.

  CIEKAWE STRONY

  DOBRE STRONY 1