siatka terenowa

test


Gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach. Stanisław Lem

 

Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo - nazwa zobowiązuje.

Wywiad gospodarczy – jest niezbędny w dzisiejszych czasach tak jak dziś nie powinno się podejmować ważnych decyzji oraz zawierać umów bez sprawdzenia wiarygodności kontrahentów tak jutro nie będzie możliwe prowadzenie firmy bez zabezpieczenia się przed nieuczciwą konkurencją, wyciekiem informacji, szpiegostwem gospodarczym. Niezbędne będzie także pozyskiwanie informacji o poczynaniach firm konkurencyjnych, czy potencjalnych pracownikach. Usługa wywiadu gospodarczego pozwoli też sprawdzić płynność finansową oraz składniki majątkowe podmiotów będących już dłużnikami.

W dobrym funkcjonowaniu przedsiębiorstw coraz większą rolę odgrywa informacja. Warto wiedzieć, kim jest kontrahent (konkurent) i czego można się po nim spodziewać. Po to by: móc zawrzeć transakcję z odroczonym terminem płatności; stworzyć sobie możliwość uzyskania przewagi nad konkurentem lub zdobyć pożądane informacje marketingowe. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, zgodnie z zasadą:


W BIZNESIE WYGRYWA SZYBSZY A NIE WIĘKSZY


Oferujemy:

 • Weryfikację kondycji finansowej przedsiębiorstw. Według dowolnie sformułowanego zestawu pytań. Oraz analizy ekonomiczne, prawne, socjologiczne.
 • Ujawnianie majątku osobistego osób fizycznych.
 • Prowadzenie czynności ustalania dotychczasowej rzetelności podmiotu w obrocie gospodarczym. Według dowolnie sformułowanego zestawu pytań. Oraz analizy marketingowe, psychologiczne i polityczne.
 • Tworzenie zabezpieczeń majątkowych dla kredytu kupieckiego. Oraz wyceny mienia ruchomego, nieruchomego, i innych wartości materialnych i prawnych, wyceny przedsiębiorstwa, oceny biznesplanów, itd.
 • Przeprowadzenie badań przeszłości firm i osób prywatnych, według dowolnego zestawu pytań zadanych przez klienta. Oraz pełna procedura sprawdzenia osobowego (weryfikacja życiorysu, odtworzenie stosunków rodzinnych, towarzyskich, zawodowych, i in. wraz z analizą). Sporządzanie i analiza profili pscychologicznych. Sporządzanie analiz danych z eksperymentów socjologicznych, obserwacji uczestniczącej, ukrytego (czarnego), szarego (pośredniego) i białego (tradycyjnego) sondażu marketingowego. Przeprowadzanie interwencji socjologicznej.
 • Zbieranie informacji oraz materiału dowodowego, dotyczącego czynów karalnych o których informacja może mieć znaczenie dla wywarcia prawnie dopuszczalnej presji na dłużnika. Prywatne dochodzenie może być prowadzone w dowolnej sprawie
 • Oceny personelu i kandydatów na pracowników pod kątem uczciwości, rzetelności i lojalności (wywiady środowiskowe badanie psychologiczne osób i weryfikacja przedstawionych dokumentów). Na życzenie możemy przeprowadzić pełne sprawdzenie życiorysu według standardów ochrony informacji niejawnych (ankieta bezpieczeństwa osobowego).
 • Skłonności i podatności na łamanie zasad rzetelności i lojalności, obecnych i potencjalnych pracowników, kontrahentów, pracowników konkurencji, etc. Metodami operacyjnymi udoskonalonymi przez psychologów i socjologów.

Walka o informacje i na informacje odgrywa coraz większą rolę.
Wiedza o ruchach i zamiarach przeciwnika pozwoli ci przygotować obronę lub atak tam, gdzie jest to najefektywniejsze. Każda informacja może stać się kiedyś przydatna. Odpowiednie ich segregowanie i wykorzystanie może stać się czynnikiem decydującym. Należy nauczyć się kilku ważnych działań:
- jak przekazywać informacje w sposób bezpieczny, także kanałem kontrolowanym przez przeciwnika
- jak karmić wroga fałszywymi informacjami, a jednocześnie samemu otrzymywać prawdziwe
- jak przekonać przeciwnika, że ma u siebie podwójnych agentów i zdrajców. Przykład: podczas całej II wojny Światowej Alianci zaglądali w karty Niemcom (Enigma) i Japończykom (złamanie kodu purpurowego), co w dużej mierze pozwoliło kontrolować przebiegi bitew. Najlepszym przykładem jest bitwa o Midway - amerykanie wiedzieli o planowanym ataku, dlatego np. w wariackim tempie odremontowali lotniskowiec Yorktown i poszukiwali japońskiej floty. Co by się stało, gdyby pierwszym sygnałem o nadciągających Japończykach był atak lotniczy na wyspę?

CENY USŁUG NIETYPOWYCH, NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE, KSZTAŁTOWANE SĄ W OPARCIU O: 1. RZECZYWISTE POTRZEBY KLIENTA, 2. TERMIN PRZYGOTOWANIA PROJEKTU I TERMIN REALIZACJI, 3. ZAKRES ZADAŃ POSTAWIONYCH W PROJEKCIE PRZED ETAPEM JEGO REALIZACJI.

W zakresie ustalania danych dotyczących stanu majątkowego osób fizycznych stawki i terminy wykonania rozpoznań kształtują się następująco:

Cena netto usługi:

Wersja podstawowa: posiadane nieruchomości + stan prawny; podst. wywiad środowiskowy, prowadzone dz. gosp.; spółki w zakresie udziałów i org. reprezent.

Wersja pełna: dodatkowo stosunki majątkowe ze współmałżonkiem, podst. rap. nt. stanu majątkowego współmałżonka, zarejestrowane pojazdy mechaniczne.

Wersja rozszerzona: dodatkowo sprawozdanie nt. najbliższych krewnych posiadających pełną zdolność do cz. pr. (w zakr. ist. dla spr.); wizja lokalna prowadzonych przedsiębiorstw.

Tryb normalny – termin wykonania 14 dni

600zł.

800zł.

1200zł.

Tryb ekspres – termin wykonania 4 dni

900zł.

1200zł.

1800zł.

Rozliczenie kosztów:

Poza terenem działania najbliższego zespołu operacyjnego stawka ustawowa za kilometr przejazdu, koszty diety i noclegów.

Poza terenem działania najbliższego zespołu operacyjnego stawka ustawowa za kilometr przejazdu, koszty diety i noclegów.

Poza terenem działania najbliższego zespołu operacyjnego stawka ustawowa za kilometr przejazdu, koszty diety i noclegów.

W zakresie ustaleń dotyczących firm, w sprawach dot. wiarygodności handlowej oraz ustaleń do post. egzekucyjnego i zabezpieczającego oferujemy:

Cena netto usługi:

Wersja podstawowa: dane ewidencyjne, zweryfikowane, raport z wizji lokalnej, dane majątkowe dot. nieruchomości, rozpoznanie białe (analiza powiązań osobowych i gospodarczych).

Wersja pełna: dodatkowo opinia dot. karalności osób pełniących funkcje kierownicze, dane dot. pojazdów mech. Zamiennie: opinia księgowa dot. bilansu, lub inne wg cennika.

Wersja rozszerzona: dodatkowo sprawozdanie nt. zadłużeń, opinia środowiskowa branży, rezultat rozpoznania socjotechnicznego struktury wewnętrznej podmiotu, opinia księgowa dot. bilansu, lub zamiennie inne wg cennika.

Tryb normalny – termin wykonania 30 dni

400zł.

600zł.

900zł.

Tryb ekspres – termin wykonania 14 dni

700zł.

1000zł.

1500zł.

Rozliczenie kosztów:

Poza terenem działania najbliższego zespołu operacyjnego stawka ustawowa za kilometr przejazdu, koszty diety i noclegów.

Poza terenem działania najbliższego zespołu operacyjnego stawka ustawowa za kilometr przejazdu, koszty diety i noclegów.

Poza terenem działania najbliższego zespołu operacyjnego stawka ustawowa za kilometr przejazdu, koszty diety i noclegów.

Uwaga - zlecenie jest składane po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu telefonicznego, na podstawie pisemnego zamówienia, w wypadku jeżeli okoliczności sprawy powodują taką konieczność ostateczna cena i termin dostarczenia informacji mogą odbiegać od powyższych warunków.

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nota prawna: wszystkie działania operacyjne firmy REDIGO są zgodne ze obowiązującym stanem prawnym na terenie RP;  wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym n.t. RP stanem prawnym; zarejestrowane* przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne w/wym osób - wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych - porządku prawnego n.t. RP; świadczą wyłącznie i z absolutna pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej - w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso-aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego, przepisów prawa wekslowego, przepsiów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do klienta, pracownika, wspólnika, osoby zarządzającej w Prywatnej Agencji Wywiadowczej REDIGO.

* W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania innych informacji przy użyciu urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich innych metod podsłuchu który jest wobec pracowników współpracowników, wspólników i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna (od co najmniej 2002 roku), z czego w/wym., zdają sobie całkowicie sprawę i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.) na użytek osób i instytucji podejrzanych o stosowanie w/wym metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/wym działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych... a jeśli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, pozdrowienia dla "wszystkich towarzyszy odrzuconych" załączamy na koniec...

 MANIFEST HACKERA Sumienie hackera (autor: Mentor, 8 stycznia 1986) Dzisiaj zatrzymano kolejnego, wszystkie gazety o tym trąbią: "ARESZTOWANIE NASTOLATKA ZAMIESZANEGO W PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE", "HACKER PODEJRZANY O FAŁSZOWANIE DANYCH W SYSTEMACH BANKOWYCH",... Cholerne dzieciaki. Wszystkie takie same. Ty, dumny ze swego mózgu rodem z technologii lat pięćdziesiątych, ze swoim bladym pojęciem o psychologii, czy spróbowałeś kiedyś spojrzeć w oczy hackera -- i czy odważyłeś się zajrzeć głębiej? Czy kiedykolwiek zastanowiłeś się nad jego motywami? Warunkami, które go ukształtowały? Jestem hackerem. Wejdź do mojego świata... ...który zaczyna się w szkole. Przewyższam większość dzieciaków inteligencją, nudzą mnie bzdury, którymi nas karmią... Parszywy leń. Jest taki sam, jak wszyscy inni. Chodzę do szkoły średnej. Po piętnaście razy dziennie wyjaśniają mi zasadę redukowania ułamków. Ale ja ją rozumiem! "Nie, proszę pani, umiem policzyć to w pamięci, nie muszę wypisywć na tablicy wszystkich etapów..." Cholerny dzieciak, pewnie ściągnął to zadanie. Typowe. Dzisiaj poznałem coś nowego -- odkryłem komputer. Hej, to jest coś dla mnie! Robi to, co mu każę, a myli się tylko w wyniku mojego błedu. Nie dlatego, że mnie nie lubi, lub że się mnie boi... Albo myśli, że ze mnie taki mądrala... Przeklęty szczeniak. Gdyby mu pozwolić, grałby na komputerze cały dzień. Oni wszyscy jednakowi. ...i stało się! Linie telefoniczne otworzyły mi bramę do świata upajającego jak heroina pulsująca w żyłach ćpuna! Elektronicznym sygnałem przekraczam wrota szukając ucieczki od codzienności, głupoty i niesprawiedliwości... i znajduję podobnych sobie. "Tak! To tu! Tu jest moje miejsce!" Znam tutaj wszystkich... nawet jeśli nigdy was nie spotkałem, nie widziałem. Może więcej o sobie nie usłyszymy, ale znam was, znam was wszystkich! Cholerny dzieciak, znów blokuje telefon... wszyscy są tacy sami. A żebyś wiedział, że owszem, tacy sami! W szkole wydzielano nam papkę, gdy pragnęliśmy steku... a pozostawione przez Was ochłapy były przeżute i bez smaku. Sadyści pastwili się nad nami, anemicy ignorowali... Ci, którzy umieli dostrzec nasz zapał i chcieli nas czegoś nauczyć byli nieliczni jak krople wody na pustyni. To jest teraz nasz świat. Świat elektronów, przełączników, pięk- na impulsu. Korzystamy z istniejących usług, które, gdyby nie zaś- lepione mamoną indywidua, dostępne byłyby pół-darmo. A Wy nazywa- cie nas przestępcami. Poznajemy -- a Wy mówicie o nas "przestępcy". Pragniemy wiedzy -- ale dla Was jesteśmy przestępcami. Istniejemy poza kolorem skóry, narodowością, czy religijnymi spo- rami. A Wy nazywacie nas przestępcami. To Wy tworzycie bomby atomowe, bogacicie się na wojnach, zabijacie i kradniecie usiłu- jąc wmówić nam, że to dla naszego dobra. Ale to nas uważacie za przestępców. O tak, jestem przestępcą. Moją zbrodnią jest ciekawość. Moim prze- stępstwem -- ocenianie innych na nie podstawie ich wyglądu, lecz ich słów i przemyśleń. Najcięższym zaś przestępstwem jest bycie mądrzejszym od Was -- a tego mi nigdy nie będziecie w stanie wyba- czyć. Jestem hackerem; oto mój Manifest. Możesz mnie powstrzymać, nigdy jednak nie powstrzymasz nas wszystkich. Bo my wszyscy jesteśmy tacy sami... --- Tekst oryginalny: Copyright 1986 by Loyd Blankenship (mentor @ blankenship.com) All rights reserved. Tłumaczenie: CC-BY (c) 1999 by tsca @ sdf.lonestar.org

 Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • wywiadownia gospodarcza.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • agencja detektywistyczna..
 • detektywistyka..
 • prywatny Detektyw..
 • więcej ....

  Reklama

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.

  ZDOBĘDZIEMY KAŻDĄ INFORMACJĘ