siatka terenowa

test


TABELA PROWIZJI POBIERANYCH OD WARTOŚCI SKUTECZNIE PRZEPROWADZONYCH TRANSAKCJI:


Wartość wierzytelności:

Przedział różnicy ceny sprzedaży/zakupu do wartości wierzytelności:

Wartość prowizji:

Do 5.000zł.

Do 15%

10,00%, minimum 100zł. netto

Od 15 do 45%

20,00% netto

Powyżej 45%

30,00% netto

Od 5.000zł. do 30.000zł.

Od 5 do 15%

7,5%, minimum 500zł. netto

Od 15 do 45%

12,00% netto

Powyżej 45%

20,00% netto

Od 30.000zł. do 100.000zł.

Do 15%

5,00% netto

Od 15 do 45%

10,00% netto

Powyżej 45%

15,00% netto

Powyżej 100.000zł.

Do 15%

3,00% netto

Od 15 do 45%

7,50% netto

Powyżej 45%

12,00% netto


REDIGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PIERWOKUPU ZGŁOSZONYCH WIERZYTELNOSCI !


UWAGA: niniejsze zapytanie nosi charakter zapytania ofertowego i jako takie nie może być anonimowe!


Formularz zapytania giełdy wierzytelności


Obecnie prowadzimy poszukiwanie osób/podmiotów zainteresowanych zakupem/sprzedażą wierzytelności wyłącznie w sposób aktywny, po złożeniu zapytania nawiązujemy kontakt drogą telefoniczną. Wkrótce uruchomiony zostanie mechanizm giełdy elektronicznej z możliwościa wyszukiwania.

P.A.W. Redigo s.c. oświadcza, że dane umieszczone w niniejszym formularzu nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, poza wymianą informacji dotyczących treści złożonego zapytania. Po wykonaniu usługi wszelkie dane osobowe zostaną usunięte, nie będą później przechowywane ani przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom gospodarczym bądź jednostkom organizacyjnym.


Osoba składająca zapytanie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z udostępnianiem usług przez P.A.W. Redigo s.c. z siedzibą we Wrocławiu, dla podmiotów składających zapytania do P.A.W. Redigo s.c. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z odnośnymi zapisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nota prawna: wszystkie działania operacyjne firmy REDIGO są zgodne ze obowiązującym stanem prawnym na terenie RP;  wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym n.t. RP stanem prawnym; zarejestrowane* przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne w/wym osób - wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych - porządku prawnego n.t. RP; świadczą wyłącznie i z absolutna pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej - w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso-aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego, przepisów prawa wekslowego, przepsiów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do klienta, pracownika, wspólnika, osoby zarządzającej w Prywatnej Agencji Wywiadowczej REDIGO.

* W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania innych informacji przy użyciu urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich innych metod podsłuchu który jest wobec pracowników współpracowników, wspólników i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna (od co najmniej 2002 roku), z czego w/wym., zdają sobie całkowicie sprawę i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.) na użytek osób i instytucji podejrzanych o stosowanie w/wym metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/wym działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych... a jeśli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, pozdrowienia dla "wszystkich towarzyszy odrzuconych" załączamy na koniec...

 

 Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • wywiadownia gospodarcza.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • agencja detektywistyczna..
 • detektywistyka..
 • prywatny Detektyw..
 • więcej .....

  Reklama

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.