siatka terenowa

test


Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo, prezentuje Państwu profesjonalne usługi. Kontrwywiad elektroniczny.

JEŻELI PRZYCZYNĄ PAŃSTWA WIZYTY NA TEJ STRONIE JEST "WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW" I JEŻELI CHODZI O PROFESJONALNĄ OPERACJĘ KONTR-INWIGILACYJNĄ (W WYPADKU JEŚLI PODEJRZEWACIE PAŃSTWO IŻ PODSŁUCHUJĄ WAS PROFESJONALIŚCI) PROSIMY O POBRANIE PLIKU pdf Z INSTRUKCJĄ NAWIĄZYWANIA KONTAKTU OPERACYJNEGO, GWARANTUJĄCEGO UKRYCIE PRZED PODSŁUCHUJĄCYMI FAKTU PAŃSTWA ZAINTERESOWANIA USŁUGĄ IM PRZECIWDZIAŁAJĄCĄ. TYM SAMYM WYKONANIE ZALECEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI JEST (LUB MOŻE BYĆ) KONIECZNYM WARUNKIEM SKUTECZNOŚCI NASZYCH DZIAŁAŃ:

INSTRUKCJA NAWIĄZANIA KONTAKTU OPERACYJNEGO Pobierz

Pod pojęciem "wykrywanie podsłuchów" albo "kontr-inwigilacja elektroniczna" spotyka się na polskim rynku zazwyczaj przeszukiwanie tła sygnałów radiowych za pomocą skanera częstotliwości w celu znalezienia ew. nadajnika podsłuchowego (tzw. pluskwa), jeżeli zakończy się to sukcesem - przechodzi się do pomiaru mocy i kierunku sygnału w celu zlokalizowania urządzenia. Zazwyczaj jest to uzupełnione pomiarem obciążenia kabli telefonicznych (poszukiwanie prymitywnych wpinek szeregowych) i oględzinami pomieszczeń pod kątem ukrycia dyktafonów lub telefonów komórkowych przerobionych na pluskwy i "przypadkiem" pozostawionych.

Czy można takie działanie uznać za profesjonalne?

Czy taka usługa może w jakikolwiek sposób gwarantowac bezpieczeństwo klienta?

Tak - ale tylko pod warunkiem, że mamy do czynienia z kompletnym amatorem, kimś kto kupił "byle co" na internetowej giełdzie. Takie rozwiązanie może wystarczyć w wypadku spraw prywatnych czy konfliktów personalnych.

Jeśli jednak trzeba wykryć działanie zawodowca. Potrzebna jest profesjonalna kontr-inwigilacja. problem sprowadza się nie tylko do samego badania, przecież to tylko "zdjęcie" sytuacji. Tak naprawdę trzeba też pomyśleć o zabezpieczeniach stałych, innych źródłach wypływu informacji, bezpieczeństwie osobowym i wielu innych zagadnieniach.Wykrywanie posłuchów to tylko hasło. Prawdziwa procedura badania kontr-inwigilacyjnego obejmuje:

 • Przygotowanie planu operacyjnego pod kątem rozpoznania zagrożeń.

 • Zintegrowanie środków i procedur pod kątem zagrożeń osobowych i bezosobowych.

 • Pełne badanie elektroniczne (także wykrywanie środków ataku "na odległość" - jak mikrofon kierunkowy, skanowanie linii telefonicznych i wszelkich innych instalacji technicznych budynku).

 • Szereg badań dodatkowych - integrujących to działanie z pozostałymi obszarami polityki bezpieczeństwa firmy (np. w zakresie IT, telekomunikacji, ochrony, zabezpieczeń technicznych, polityki kadrowej, dyscypliny pracy, etc.).

 • Przygotowanie planu zabezpieczenia technicznego obiektu.

Wykrywanie podsłuchów

Dla zobrazowania jak specjalistycznej wiedzy i jak wiele wysiłku wymaga PRAWDZIWY pomiar kontrinwigilacyjny przedstawiamy listę stosowanych rodzajów (rodzin) tzw. "pluskiew":

 • Emisji wolnej przestrzeni / Słyszalne Fale Ciśnienia
 • Akustyczne / Ponaddźwiękowe Fale Ciśnienia
 • Optyczne / Niewidoczne Światło (UV, etc...)
 • Optyczne / Widoczne Światło
 • Optyczne / Niewidoczne Światło (Podczerwone, etc...)
 • Transmisji RF (VLF) 3 kHz - 3 MHz
 • Transmisji RF (HF) 100 kHz - 70 MHz
 • Transmisji RF (VHF) 30 MHz - 300 MHz
 • Transmisji RF (UHF) 300 MHz - 1 GHz
 • Transmisji RF (mikrofalowa Niska) 900 MHz - 3 GHz
 • Transmisji RF (mikrofalowa Środkowa) 3 GHz - 12.5 GHz
 • Transmisji RF (mikrofalowa Wysoka) 12.5 GHz - 26.5 / 33/40 GHz
 • Transmisji RF (mikrofalowa mm) 26.5 / 33/40 GHz - 325 GHz
 • Transmisji RF (mikrofalowa mm2) 325 GHz - 1.5 THz
 • Wolnej przestrzeni - Magnetyczne...  

I dalej przedstawiamy listę stosowanych rodzajów transmisji (metod przesyłu informacji zebranych przez pluskwę:

  • Słyszalna (Częstość Głosu poniżej progu słyszalności człowieka)
  • Ponaddźwiękowa
  • Wideo
  • Aktualnie istniejące linie przesyłu (Główne linie AC, Telefon, CATV, etc.)
  • Częstotliwości radiowe (AC / Główne linie Urządzenia, waveguide, etc)
  • Włókna optyczne... I tak dalej i tym podobne...

Z OSTATNIEJ CHWILI !!!

Obecnie nawet w prasie codziennej znaleźć możemy dowody na "dynamiczny rozwój" wspominanej branży - oto fragmenty artykułu "Podsłuch nasz powszedni" - autor - Piotr Stanisławski - Gazeta Wyborcza z dn. 5 września 2007r.:Od kiedy minister sprawiedliwości pokazał, że dyktafon nie ma przed nim tajemnic, urządzenie to robi w Polsce niebywałą karierę. Współczesna technika w kwestii podsłuchu ma jednak do zaoferowania o wiele więcej (...) Coraz więcej słyszy się o mężach, którzy podsłuchują żony a agencje detektywistyczne dostają zlecenia od firm, które przed naradami chcą sprawdzić, czy konkurencja nie zainstalowała gdzieś pluskiew. Choć nasze prawo formalnie zabrania "prywatnego" podsłuchiwania, internetowy rynek roi się od urządzeń, których zastosowanie nie pozostawia wątpliwości. (...) Jednak profesjonalne podsłuchy już od dawna nie opierają się na prostym systemie nadajnik-odbiornik. Zwykłą transmisję radiową zbyt łatwo zagłuszyć, by polegać na tym sposobie. Tam, gdzie jest to możliwe, zawsze lepiej przekazywać dane przez przewód. Oczywiście często w grę nie wchodzi ciągnięcie łatwego do znalezienia kabla, więc wykorzystuje się istniejące już struktury, takie jak metalowy szkielet budynku. Stosunkowo łatwo dostać się do niego, wiercąc wąski otwór w ścianie, a przekazywany sygnał można odbierać choćby w piwnicy. (...) Doskonale do tego celu nadają się telefony - zarówno stacjonarne, jak i komórkowe. Te przewodowe eliminują konieczność ryzykownego przesyłana danych przez radio - nietrudno jest podłączyć się do przewodu telefonicznego między abonentem a centralą. Jednak podsłuch telefoniczny nie ogranicza się do nagrywania samych rozmów prowadzonych przez telefon. Niewielkie urządzenie ukryte wewnątrz telefonu pozwala wyciszyć sygnał rozmowy przychodzącej z określonego numeru i uruchomić mikrofon bez wiedzy osób znajdujących się w pomieszczeniu. Jeszcze większe możliwości stwarzają telefony komórkowe. (...) Idealnym systemem podsłuchowym stały się współczesne laptopy. Nie dość, że zwykle towarzyszą wszędzie swojemu właścicielowi, to w dodatku przeważnie mają wbudowane mikrofony o wysokiej czułości. Najdoskonalsze, najdroższe systemy wykorzystują tak zwany podsłuch pasywny. Chodzi o uniknięcie jakiegokolwiek przesyłania danych inicjowanego przez urządzenie podsłuchowe (...) Starym, sprawdzonym pomysłem są mikrofony kierunkowe. (...) te profesjonalne, (...) pozwalają na wychwycenie rozmowy z odległości przekraczającej kilometr. Wygodne i bezpieczne jest wykorzystanie obiektów, które przenoszą drgania powietrza - ścian, obrazów czy szyb. (...) Czujnik wychwytuje minimalne różnice w czasie powrotu odbitej wiązki i na tej podstawie odtwarza dźwięk, który wprawił w drgania monitorowany obiekt. A dyktafon? Kto by się dziś posługiwał tak prymitywnymi narzędziami?

PROCEDURA BADANIA KONTRINWIGILACYJNEGO SKŁADA SIĘ Z KOLEJNYCH KROKÓW:

 • Przeprowadzenie wywiadu źródłowego i wykonanie pisemnej ekspertyzy zadań do wykonania (przegląd dotychczas stosowanych środków bezpieczeństwa obejmuje inspekcję zabezpieczeń otoczenia i fizycznych urządzeń zabezpieczających, wewnątrz obiektu, zebranie informacji o źródłach i przyczynach zagrożeń w toku rozmów z osobami przebywającymi na terenie zagrożonych pomieszczeń).

 • Wstępne rozpoznanie zagrożeń - ocena wizualna, ocena tuneli akustycznych, inspekcja urządzeń i przewodów telefonicznych, pomieszczenia sterowni telefonicznej, manualna inspekcja pomieszczenia.

 • Podstawowy zakres badania kontrinwigilacyjnego - pomiary elektryczne przewodów telefonicznych, analiza widma częstotliwości radiowych wykrywania podsłuchów “cywilnych”, detekcja zakłóceń częstotliwości różnicowej linii energetycznych (wykrywanie urządzeń wykorzystujących gniazdka i przewody elektryczne), pomiary pola magnetycznego powierzchni pionowych.

 • Poszerzony zakres badania kontrinwigilacyjnego (poszukiwanie urządzeń profesjonalnych) – analiza tła EM w zakresie 100Hz – 24GHz, krokowa - 1 Hz, wykrywanie urządzeń aktywnych IR (sonda wysokoczuła), wykrywanie urządzeń MV, wykrywanie aktywnych czujników laserowych, wykrywanie zaburzeń pola EM powierzchni pionowych i poziomych pomieszczenia, pomiary różnic gęstości materiału (magnetometr protonowy), szczegółowa inspekcja pod katem obecności urządzeń pasywnych. Uzupełniająco pomiary częstotliwości szerokopasmowej oraz skanowanie cząstkowe w celu ustalenia korelacji akustycznej analizowanych sygnałów. Obróbka zebranego materiału z użyciem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

CENA I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA SĄ UZALEŻNIONE OD SZCZEGÓŁOWOŚCI I ZAKRESU WYKONANYCH POMIARÓW:

 • Wywiad źródłowy, plan sytuacyjny, ocena stosowanych planów środków zabezpieczenia, zebranie dokumentacji.

 • Badanie kontrinwigilacyjne w zakresie umożliwiającym wykrycie prostych urządzeń cywilnych możliwych do zastosowania przez osoby prywatne.

 • Badanie kontrinwigilacyjne w zakresie umożliwiającym wykrycie prostych urządzeń cywilnych których zastosowanie wymaga wiedzy specjalistycznej.

 • Procedura sprawdzenia kanałów wypływu informacji pod kątem innych źródeł osobowych (wskazanie zagrożeń) i bezosobowych (np. software zestawów komputerowych – wskazanie zagrożeń).

 • Poszerzone badanie kontrinwigilacyjne w zakresie umożliwiającym wykrycie urządzeń profesjonalnych, stosowanych na rynku cywilnym przez podmioty komercyjne.

 • Pełny zakres poszerzonego badania kontrinwigilacyjnego, z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego indywidualnie dostosowanego do specyfiki wytypowanych zagrożeń.

Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo jako jedyna firma na rynku wrocławskim gwarantuje pełen profesjonalizm działania i całkowitą satysfakcję klientów. Accusare nemo se debet

 

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie  prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nota prawna: wszystkie działania operacyjne firmy REDIGO są zgodne ze obowiązującym stanem prawnym na terenie RP;  wspólnicy, osoby zarządzające i pracownicy P.A.W. Redigo s.c., P.A.W. Redigo sp. z o.o., oraz PPHU Redigo P.A.W., jak również osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące w zakresie podwykonawstwa i akwizycji n.t. RP, jak i poza jej granicami; posługują się wyłącznie metodami pracy zgodnymi z obowiązującym n.t. RP stanem prawnym; zarejestrowane* przez kogokolwiek wypowiedzi, materiały pisemne lub audiowizualne w/wym osób - wskazujące w jakichkolwiek okolicznościach na stan przeciwny i/lub w jakikolwiek sposób odbiegający od obowiązujących norm sankcjonowanych - porządku prawnego n.t. RP; świadczą wyłącznie i z absolutna pewnością o prowadzeniu działalności operacyjnej (wywiadowczej - w rozumieniu przepisów o usługach detektywistycznych) pod przykrywką (legendą) i służą bezpośrednio i czaso-aktualnie ujawnieniu dowodów zasadnie podejrzewanych przestępstw; lub są elementem działań podejmowanych w celu ochrony bezpośrednio narażonego interesu prawnego klienta, na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, w ramach przepisów o zawodzie adwokata, przepisów regulujących tajną pracę operacyjno-rozpoznawczą, przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego, przepisów prawa wekslowego, przepsiów o usługach informacji gospodarczej i innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń; oraz i/lub mogą zmierzać do bezpośredniej ochrony zagrożonego dobra prawnego należącego do klienta, pracownika, wspólnika, osoby zarządzającej w Prywatnej Agencji Wywiadowczej REDIGO.

* W szczególności przez prowadzoną inwigilację elektroniczną w postaci w szczególności: nagrywania dźwięków i zbierania innych informacji przy użyciu urządzeń klasy VBT (IMSI Catcher) i innych metod podsłuchu telefonów komórkowych, oraz zdalnego podsłuchu pomieszczeń biurowych przy użyciu mikrofonów mikrofalowych, oraz wszystkich innych metod podsłuchu który jest wobec pracowników współpracowników, wspólników i osób wyżej wymienionych, stosowany od dawna (od co najmniej 2002 roku), z czego w/wym., zdają sobie całkowicie sprawę i celowo a niejednokrotnie nawet w ironiczny sposób przeinaczają cel i sens swoich wypowiedzi czy innych wytworów myśli (np. korespondencji elektronicznej, dokumentów, itp.) na użytek osób i instytucji podejrzanych o stosowanie w/wym metod i/lub w celu ich dezinformowania; przy czym legalność w/wym działań podsłuchowych nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, z uwagi na fakt, że tego typu sprawy (jak ściganie nielegalnie podsłuchujących) należą do kompetencji właściwych organów ścigania, służb tajnych, mundurowych i innych... a jeśli są to legalne podsłuchy to tym bardziej nie jest intencją naszą zakłócać działania właściwych organów, pozdrowienia dla "wszystkich towarzyszy odrzuconych" załączamy na koniec...

 

 Prawnik on-line
zadaj pytanie

Logowanie

login:
hasło:

Rejestracja

Słownik pojęć windykacyjnych

 • wywiad gospodarczy..
 • windykacja karna..
 • windykacja należności..
 • windykacja online..
 • windykator.
 • biały wywiad..
 • szary wywiad..
 • czarny wywiad..
 • poręczenie..
 • zastaw..
 • kara umowna..
 • egzekucja komornicza..
 • egzekucja notarialna..
 • przedawnienie roszczeń..
 • przelew należności..
 • skarga pauliańska..
 • hipoteka kaucyjna..
 • hipoteka umowna..
 • hipoteka przymusowa..
 • opłata egzekucyjna..
 • postępowanie nakazowe..
 • postępowanie uproszczone..
 • postępowanie upominawcze..
 • odsetki za zwłokę ..
 • nadanie klauzuli wykonalności..
 • skarga na czyności komornika..
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie..
 • więcej ....

  Reklama

  Prywatna Agencja Wywiadowcza Redigo.

  Redigo - windykacja i wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchów, usługi prawne.