Witamy. W zależności od potrzeb możecie się Państwo z nami skontaktować:


 1. Pod numerem telefonu 888171632 w sprawach w których nie jest wymagana poufność treści rozmowy. Każdy współczesny telefon GSM jest w taki czy inny sposób inwigilowany i absolutnie nie należy prowadzić rozmów o delikatnych sprawach bez wprowadzenia choćby podstawowych reguł bezpieczeństwa.

 2. W sprawach formalnych, wymagających zapoznania się z dokumentami, analizy akt sądowych, oraz we. wszystkich sprawach w których toczą się postępowania administracyjne, karne, sądowe, przygotowawcze i egzekucyjne i/lub zabezpieczające, lub z Państwa strony wyznaczono już pełnomocnika procesowego, prosimy, przed umówieniem spotkania o wysłanie krótkiego maila, rozpoczęcie korespondencji w sprawie, na adres: redigo@redigo.pl

  Umożliwi to wymianę wstępnych informacji niezbędnych do fachowego przygotowania spotkania.

  W sprawach formalnych w wypadku jeżeli czas negocjacji lub wstępnego przygotowania oferty, doprecyzowania warunków współpracy, itp., przekracza 5 rgodz., nalicza się opłatę wstępną w wys. 100zł. / rgodz. netto.

 3. W sprawach wykrywania podsłuchów, oraz we wszystkich wypadkach wiążących się w jakikolwiek sposób z zagrożeniem fizycznym, brakiem poczucia bezpieczeństwa, prosimy o zastosowanie się do instrukcji postępowania w zakresie kontaktu operacyjnego do pobrania: pobierz instrukcję.


  Kontakt operacyjny:
 • - „czynność dla zdobycia przydatnych operacyjnie informacji lub stworzenia korzystnej sytuacji operacyjnej”,
 • - „ to osoba posiadająca obywatelstwo polskie, stale zamieszkała w kraju, celowo pozyskana do współpracy z wywiadem, która świadomie i w sposób tajny wykonuje zadania wywiadowcze w kraju lub za granicą” …

 • Prawidłowo: osoba użyteczna pozostająca w relacji o charakterze jawnym lub ukrytym z funkcjonariuszem prowadzącym (niezależnie od stanu świadomości tej osoby) oraz sposób kontaktu z tą osobą, reguły jego nawiązania, przebiegu, celu, sposobu udokumentowania oraz analizy i wykorzystania uzyskanych informacji, co logiczne naprawdę lepiej się to prowadzi w jednej teczce … więc dla zaciemnienia sprawy mamy … „rejestr kontaktów” … :)

Prywatna Agencja Wywiadowcza "REDIGO" sp. z o.o.

Dane firmowe/dane do faktury:
Kasztanowa 20/8

53-125 Wrocław

Signal: 888 855 543

NIP: 8942862533

REGON: 933042312

KRS: 0000221414

nr wpisu MSWiA: RD-41/2008

P.A.W. REDIGO sp. z o.o.
Dane firmowe/dane do faktury:
Kasztanowa 20/8
53-125 Wrocław

Signal: 888 855 543
NIP: 8942862533
REGON: 933042312
KRS: 0000221414
nr wpisu MSWiA: RD-41/2008

Działamy także na terenie:
Detektyw Wrocław

Detektyw

Wrocław
Detektyw Wałbrzych

Detektyw

Wałbrzych
Detektyw Legnica

Detektyw

Legnica
Detektyw Jelenia Góra

Detektyw

Jelenia Góra
Detektyw Lubin

Detektyw

Lubin
Detektyw Głogów

Detektyw

Głogów
Detektyw Świdnica

Detektyw

Świdnica
Detektyw Bolesławiec

Detektyw

Bolesławiec
Detektyw Oleśnica

Detektyw

Oleśnica
Detektyw Oława

Detektyw

Oława
Detektyw Dzierżoniów

Detektyw

Dzierżoniów
Detektyw Zgorzelec

Detektyw

Zgorzelec

Teren działania

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie  mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu  Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71  Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.