Windykacja karna

Windykacja karna

Co to jest windykacja?

Windykacja – w znaczeniu dosłownym dochodzenie roszczeń, obrona konieczna, a nawet zemsta. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Wikipedia (PL) W obowiązującym porządku prawnym możemy podzielić pojęcie windykacja na:

 1. Takie środki prawne i faktyczne które służą zastosowaniu instytucji prawa karnego. W tym właśnie zakresie są wykonywane na polskim rynku usługi windykacji karnej.
 2. Takie środki prawne i faktyczne które służą zastosowaniu instytucji prawa cywilnego.

W praktyce są to różne rodzaje postępowań: przygotowawcze, karne, mediacyjne, cywilne, ugodowe, polubowne, egzekucyjne, zabezpieczające, wykonawcze, itd. Do windykacji karnej należą:

 • postępowanie mediacyjne
 • postępowanie ugodowe,
 • postępowanie zabezpieczające,
 • postępowanie przygotowawcze,
 • postępowanie karne,
 • postępowanie wykonawcze.

W sensie ścisłym usługi windykacji karnej to wykonywanie czynności specjalistycznych w imieniu lub na rzecz pokrzywdzonych czynami przestępnymi.

Co to jest windykacja karna?

Jest to ogół środków, zasobów i procedur które służą do wykonywania jako usługi, wszystkich czynności specjalistycznych, oraz takie środki prawne i faktyczne które służą zastosowaniu instytucji prawa rzecz pokrzywdzonych czynami przestępnymi, w celu uzyskania częściowego lub całościowego naprawienia szkód materialnych i osobowych powstałych w wyniku tych czynów.

Jakie inne rodzaje windykacji oprócz windykacji karnej są stosowane w obrocie gospodarczym?

 1. Call center – czyli tzw. „telewindykacja”
 2. Reprezentowanie wierzyciela przez pełnomocnika procesowego.
 3. Czynności wykonywane przez komornika.
 4. Zespół czynności podejmowanych przez tzw. „fundusze sekurytyzacyjne” w celu zamaskowania ich rzeczywistej działalności.
 5. Tzw. „antywindykacja”.

Dlaczego zlecenie windykacji karnej jest lepszym pomysłem niż standardowe postępowanie sądowo komornicze?

 1. Większość długów znajdujących się w obrocie jest w stosunku do osób (prawnych i fizycznych) niewypłacalnych formalnie lecz w rzeczywistości posiadających majątek lub źródła przychodu, a z powodów politycznych w Polsce prawo cywilne jest w takiej sytuacji zupełnie bezsilne.
 2. Nie trzeba opłacać zastępstwa procesowego i wpisu stosunkowego w sądzie cywilnym.
 3. Trwa dłużej na etapie biurokratycznym ale uzyskujemy wyrok któremu sprzeciwianie się, może zaprowadzić dłużnika do zakładu karnego, więc takich wypadków prawie nie ma i pieniążki się znajdują ...

Jakie są koszty windykacji karnej?

 • Opłacalna kwota zadłużenia wobec jednego podmiotu (dłużnika), po przekroczeniu której warto się zastanowić nad wszczęciem postępowania karnego to 50.000zl (niekoniecznie jest to szkoda jednego pokrzywdzonego, zazwyczaj kilku).
 • Prowizja w zależności od trudności obiektu (przeciwnika) i wielkości kwoty: 20-40%
 • Wszystkie wydatki w tym prowizja doliczne są do szkody więc można je dalej windykowac tą sama metodą, tak długo aż bilans całości sprawy będzie dodatni.
 • Opracowanie operacyjne 1-3tys. zł./figurant.
 • Rozpracowanie operacyjne: 900zł dzień roboczy + wydatki.
 • Obróbka dokumentów, sporządzanie wniosków, udział w czynnościach, współpraca z organami ścigania: 90zł./rgodz.

Jakie kompetencje są niezbędne by oferować na uczciwych zasadach windykację karną?

Niezbędny jest udział osób doświadczonych praktycznie najlepiej wcześnie pracujących w:

 • organach ścigania tj. z uwagi na różnorodności pragmatyki służby wskazane jest by były to wszystkie główne rodzaje służb oraz formacji mundurowych,
 • wymiarze sprawiedliwości, także z uwagi na pragmatykę, z szerokim zapleczem doświadczenia zawodowego,

Niezbędne jest także długoletnie dopracowanie procedur windykacji akrnej gdyż jest niewzykle obszerny zakres wiedzy obejmujący: psychologie, kryminologie, kryminalistykę, prawo karne i cywilne, przepisy skarbowe, ustawy o organach państwowych, radiokomunikację, kryptologie, informatykę … biorąc pod uwagę nasze doświadczenia także czasem metalurgię, toksykologię czy spawalnictwo lub chemię organiczną ...

Kto się boi windykacji karnej?

 • te, ok. 1-2 mln osób które udają, że nie mają z czego oddać długów …
 • skorumpowani sędziowie i prokuratorzy …
 • leniwi policjanci …
 • zorganizowane „grupki” oszustów i złodziei …
 • słupy gospodarczych grup przestępczych … same grupy są niestety nietykalne legalnymi środkami gdyż polskie prawo nie przewiduje odpowiednich czynności, niezbędnych do ich … nawet śmiem twierdzić ... dostrzeżenia, nie mówiąc o zwalczaniu … na pocieszenie można dodać jedynie, że z ich rzeczywistymi członkami pokrzywdzeni mają do czynienia dość rzadko ...

Procedura standardowa obejmuje:

 1. Zawiadomienie dłużnika o upełnomocnieniu firmy Redigo do reprezentowania interesów wierzyciela.
 2. Kontakt negocjatora terenowego i wskazanie konsekwencji karnych grożących z tytułu nie regulowania zobowiązań. Poszukiwanie innych poszkodowanych przez nieuczciwego kontrahenta.
 3. Przygotowanie materiału w formie rozpoznania sytuacji materialnej i prawnej dłużnika - za zgodą wierzyciela. Zebranie informacji o majątku dłużnika.
 4. Zebranie materiału dowodowego umożliwiającego skierowanie doniesienia do prokuratury. Z uwzględnieniem dążenia do wykazania zbiegu czynów (zeznania innych poszkodowanych).
 5. Współpraca z organami ścigania w toku postępowania przygotowawczego - za zgodą wierzyciela.
 6. Skierowanie aktu oskarżenia i ewentualne reprezentowanie w procesie karnym przez adwokata naszej firmy interesów pokrzywdzonego.
 7. Subsumpcja roszczenia cywilnego.

Zalety procedury to:

 • Uniknięcie poniesienia kosztów postępowania cywilnego.
 • Ułatwienie postępowania egzekucyjnego.
 • Silny nacisk psychologiczny na dłużnika.

  Działania przez nas podejmowane mają charakter działań operacyjnych, tym samym oferujemy Państwu usługi o charakterze “prywatnej prokuratury”.

  Crimen grave non potest esse impunibile ...

  Na najczęściej zadawane przez Naszych Przyszłych Klientów pytanie: "Czy zajmiemy się sprawą i jakie będą koszty?", najczęstsza odpowiedź brzmi :

  Jak najbardziej, chętnie zajmujemy się takimi sprawami, jednakwindykacja jest całkowicie bezskuteczna wobec tego rodzaju osób (w 90-05% przypadków) podobnie sąd i komornik (skuteczność egzekucji komorniczej w Polsce, średnia arytmetyczna z wolumenu na rok = ok. 7%) jedyną skuteczną drogą w naszych realiach jest postępowanie karne, tu jednak przepisy obligują do protokołowania wszelkich ustaleń, i nie ma możliwości określenia czynności koniecznych w sprawie (a więc kosztów) przed szczegółowym wywiadem n.t. jej okoliczności, nasza metoda działania zwana windykacją karną pozostaje zbieżna formalnie z wymogami policyjnego postępowania przygotowawczego, dlatego zapraszamy do firmy, w celu omówienia ew. wersji postępowania. Dzięki temu jesteśmy skuteczni.

  Z poważaniem: Prezes Zarządu - Krzysztof Pyka.  


P.A.W. REDIGO sp. z o.o.
Dane firmowe/dane do faktury:
Kasztanowa 20/8
53-125 Wrocław

Signal: 888 855 543
NIP: 8942862533
REGON: 933042312
KRS: 0000221414
nr wpisu MSWiA: RD-41/2008

Działamy także na terenie:
Detektyw Wrocław

Detektyw

Wrocław
Detektyw Wałbrzych

Detektyw

Wałbrzych
Detektyw Legnica

Detektyw

Legnica
Detektyw Jelenia Góra

Detektyw

Jelenia Góra
Detektyw Lubin

Detektyw

Lubin
Detektyw Głogów

Detektyw

Głogów
Detektyw Świdnica

Detektyw

Świdnica
Detektyw Bolesławiec

Detektyw

Bolesławiec
Detektyw Oleśnica

Detektyw

Oleśnica
Detektyw Oława

Detektyw

Oława
Detektyw Dzierżoniów

Detektyw

Dzierżoniów
Detektyw Zgorzelec

Detektyw

Zgorzelec

Teren działania

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie  mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu  Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71  Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.