Oferta detektywów

REDIGO

Detektywistyka

Detektywistyka

Praca prywatnego detektywa diametralnie różni się od tego, jak przedstawiana jest w środkach masowego przekazu, dlatego na wstępie edukujemy naszych klientów, na czym polega współpraca z agencją detektywistyczną.

Przede wszystkim należy ustalić, jak cenna jest dla nas informacja, którą chcemy zdobyć, jakie zagrożenie stwarza zignorowanie konieczności jej zdobycia, czy można użyć (i jakich) środków technicznych do jej pozyskania – dlatego, zanim nastąpi pierwszy etap – opracowanie operacyjne, niezmiernie ważna jest wspomniana wcześniej konsultacja wstępna.
Nasi prywatni detektywi kierują się w swojej pracy przede wszystkim dyskrecją. Trzeba bowiem zakładać, że na każdym etapie operacji, osoba podejrzana i inwigilowana może odkryć nasze zamiary, wobec czego wszelkie działania operacyjne należy planować z wyprzedzeniem i zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Jeśli napotykasz problemy w domu czy w pracy, jakiekolwiek problemy, które budzą Twoje obawy o bezpieczeństwo osobiste lub finansowe, odwiedź nasze biuro we Wrocławiu i podziel się z nami swoim problemem – razem na pewno go rozwiążemy.

Zanim skontaktujesz się z nami, zastanów się, czy ten kontakt musi być poufny, jeśli tak postępuj zgodnie z instrukcją poniżej.

Zobacz instrukcję

 • Zaufanie jest emocją amatorów, która prowadzi do zguby. Jeśli podejrzewasz, że ktoś ma wobec Ciebie złe intencje, tym bardziej kontroluj otoczenie i podejrzewaj każdego, kto próbuje zdobyć Twoje zaufanie.
 • Jeśli coś dzieje się źle, to pomimo obiektywnie wytłumaczalnych przypadków zawsze można znaleźć winnych. Nie wiesz wszystkiego o ludziach, dlatego najlepiej nie zakładać z góry ich niewinności.
 • Bezpieczny jest tylko ten, kto strzeże się, gdy jest bezpieczny – niech Twoja czujność rośnie wprost proporcjonalnie do poczucia bezpieczeństwa.
 • Pamiętaj, że wartość i pozycję człowieka najlepiej poznaje się, po jakich tym ma wrogów i przyjaciół – zwłaszcza że wróg Twojego wroga może okazać się najlepszym towarzyszem zemsty.

Wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów

Podsłuch to zazwyczaj ukryta rejestracja tekstu wypowiedzi figurantów i najczęściej stanowi jedynie niewielkie uzupełnienie całości działań zmierzających do uzyskania istotnych informacji. Do operacji wykrywania podsłuchów należy jednak podejść kompleksowo, ponieważ w dzisiejszych czasach – nawet w prywatnych sprawach rozwodowych – częściej niż tradycyjne pluskwy stosuje się dyktafony, namierzanie GPS, czy systemy monitoringu pomieszczeń lub terenu.

Podstawowe sposoby inwigilacji elektronicznej:

 • Podsłuchiwanie telefonów komórkowych,
 • Przechwytywanie zawartości poczty elektronicznej, komunikatorów i zawartości dysku,
 • Pluskwy – tradycyjny podsłuch pomieszczeń,
 • Użycie instalacji technicznych budynków — wykorzystanie sieci wodnej, instalacji grzewczej, 220 V itp.,
 • Dyktafony, gdziekolwiek podrzucone, zamaskowane w dowolnej formie,
 • Urządzenia kontroli zdalnej – przechwytujące widok z ekranu komputera, pluskwy indukcyjne, mikrofony kierunkowe itp.

Przede wszystkim należy sobie zdać sprawę z tego, że sprzęt do wykrywania podsłuchu kosztuje więcej niż sam posłuch. Jeśli jakaś agencja detektywistyczna oferuje nam tanie usługi w zakresie wykrywania podsłuchów, oznacza to, że trafiliśmy pod niewłaściwy adres.
Nasze procedury odbywają się w oparciu o najwyższe standardy TSCM, czyli Technical Surveilance Counter-Measures, obowiązujące w armii Stanów Zjednoczonych.
Wykrywanie podsłuchów rozpoczyna się od podstawowego lub rozszerzonego zakresu badania kontrinwigilacyjnego, wedle którego ustalane są późniejsze działania, począwszy od zabezpieczenia pomieszczeń, poprzez usunięcie podsłuchu i umieszczenie sprzętu zagłuszającego.
Ponieważ temat kontrinwigilacji jest szczególnie delikatny, przed nawiązaniem kontaktu z naszą agencją detektywistyczną należy:

 • Odwrócić uwagę podsłuchujących (najlepiej nie rozmawiać z nikim o swoich podejrzeniach),
 • Nawiązać łączność na „bezpiecznej linii” (używany telefon i karta SIM pre-paid),
 • Skorzystać z kawiarenki internetowej, nie zabierając ze sobą żadnych urządzeń elektronicznych, które mogłyby przewodzić sygnał,
 • Prosimy pamiętać, żeby nie korzystać ze swojego prywatnego telefonu w celu skorzystania z usługi wykrywania podsłuchów.

Windykacja karna

Windykacja karna

Współpracujemy z firmami w zakresie odzyskiwania należności od nieuczciwych kontrahentów. Nasze działanie wynika z potrzeby poprawienia jakości tego typu usług, mając na uwadze niską skuteczność egzekucji cywilnej w stosunku do nieuczciwych przedsiębiorców. Ponadto, profesjonalne firmy windykacyjne często wykazują się brakiem kompetencji w swojej pracy, a większość postępowań przygotowawczych w zakresie przestępstw gospodarczych  jest umarzana przez organy ścigania.
Nasza agencja detektywistyczna proponuje efektywną współpracę w celu systemowego rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów z egzekucją trudnych wierzytelności.
Nasze działania obejmują zebranie pełnej informacji o historii sprawy, na podstawie której przeprowadzamy analizę jej przebiegu w aspekcie prawnym oraz psychologicznym, mając na uwadze przeszłość i całokształt stosunków gospodarczych figuranta. 
Jeśli ocena opłacalności jest pozytywna, wykonujemy szereg czynności pozwalających nam na sprawdzenie majątku dłużnika, a także jego powiązań rodzinnych i biznesowych, które często są wykorzystywane przez oszustów do uchylania się od odpowiedzialności. 
Kiedy już zbierzemy wszelkie niezbędne materiały, prowadzimy postępowanie do skutku, podejmując niezbędne czynności także w zakresie dochodzenia odszkodowań za wydatki poniesione przez naszego klienta na drodze tzw. "spraw zawieszonych". Działania prowadzimy konsekwentnie w celu doprowadzenia dłużnika do sytuacji wyboru: naprawienie wyrządzonych szkód albo pobyt w zakładzie karnym.


Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Prowadzimy działania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w celu ujawnienia przestępstw gospodarczych, pozyskania informacji o konkurencji, otoczeniu rynkowym, testowania lojalności pracowników, itd.

Doświadczenie i rozbudowana sieć kontaktów umożliwiają nam uzyskiwanie w ramach wywiadu gospodarczego trudno dostępnych informacji. W razie potrzeby działamy w trybie reżimu operacyjnego, w sposób utajniony, aż do najwyższego poziomu, w czasie prowadzenia agentury wywiadu gospodarczego. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych i sprawdzonych informacji, gdyż tylko takie informacje pozwalają podejmować najbardziej trafne decyzje.

W celu pozyskania informacji żądanych przez klienta prowadzimy działania operacyjne w sposób profesjonalny, wykorzystujemy metody białego, szarego i czarnego wywiadu, rozpoczynając od podstawowego opracowania operacyjnego.


 • Biały wywiad gospodarczy czyli to co „zaledwie” dostarcza większość tzw. „wywiadowni gospodarczych”: analiza informacji rynkowych i prasowych, powiązania osobowe i kapitałowe spółek, poszukiwanie im ujawnianie składników mienia. My prowadzimy także znacznie bardziej rozbudowane działania operacyjne.
 • Szary wywiad gospodarczy: rozpoznanie zamiarów, zasobów i struktury konkurencji, klient incognito, werbunek pracowników, testowanie ich lojalności, testy odporności przedsiębiorstwa na przejęcie kluczowych informacji handlowych, rozpytania, itd.
 • Czarny wywiad gospodarczy: w przypadku podejrzenia popełnienia na szkodę klientów przestępstw gospodarczych, planowanie, werbunek, plasowanie i prowadzenia OZI i BZI. Starannie pilnujemy właściwej legalizacji źródeł i materiału dowodowego – klient nie naraża się u nas na żadne ryzyko prawne.

Działania operacyjne są prowadzone według standardów profesjonalnych, zapewniamy organizację rozpracowania operacyjnego, kombinacji operacyjnej i gry operacyjnej, legendowanie TW, pozyskiwanie OZI, plasowanie BZI.

Śledztwa gospodarcze prowadzone pod przykryciem operacyjnym, w ramach wywiadu gospodarczego, w ich ramach prowadzone czynności mają na celu:

 • wykrycie sprawców przestępstwa dokonanego na szkodę firmy,
 • wykrycie mechanizmów sprawczych przestępstwa, zebranie materiału dowodowego dla policji, prokuratury i sądu (materiał zdjęciowy, filmowy, dźwiękowy i inny),
 • zabezpieczenie i ekspertyzy kryminalistyczne dowodów przestępstwa,
 • opracowanie materiałów i przygotowanie zawiadomienia o przestępstwie,
 • skrócenie czasu postępowania dzięki bliskiej i długoletniej współpracy z organami ścigania,
 • obronę osób niesłusznie oskarżanych,
 • postępowanie o odszkodowanie od sprawcy przestępstwa i odzyskanie mienia,
 • opracowanie dowodów w postępowaniu cywilnym i dalszą pełną obsługę prawną,

Pozyskujemy także osobowe i bezosobowe źródła informacji w strukturach obiektu odpowiedzialnych za kontrwywiad gospodarczy, aby uzyskać wystarczającą wiedzę dla zabezpieczenia powodzenia operacji.

W wypadku spraw szczególnie ryzykownych, o charakterze kryminalnym, prowadzimy wszelkie działania wywiadu gospodarczego, w reżimie operacyjnym, kontakty, planowanie, zadaniowanie i prowadzenia sprawy w sposób uniemożliwiający dekonspirację.


Ponadto, śledztwa z zakresu wywiadu gospodarczego mogą obejmować:

 • wykrywanie zagrożeń ze strony konkurencji,
 • zebranie informacji i ustalanie wiarygodności gospodarczej i ekonomicznej kontrahenta, partnera lub pracownika,
 • weryfikację lojalności kadry kierowniczej,
 • ustalenie rzeczywistej siedziby i składników majątkowych wskazanego w zleceniu wywiadu gospodarczego – obiektu śledztwa,
 • zbieranie informacji ekonomicznych i wywiad kryminalny, oraz rozpytania środowiskowe dot. przeszłości osób fizycznych oraz prawnych tj. spółek akcyjnych i z o.o., stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych,
 • zdobywanie informacji i przygotowaniu dowodów w postępowaniu sądowym, bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych, patentów lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia tajemnicy handlowej firmy.
 • rozpoznawanie nowych lub potencjalnych konkurentów,
 • dostarczenie najważniejszych informacji o podmiocie, który ma zostać zakupiony,
 • dostarczanie informacji i siatki kontaktów operacyjnych dotyczącychpowiązań politycznych i okoliczności prawnych, które mogą mieć wpływ na firmę,
 • wdrażanie nowych narzędzi zarządzania,
 • przegląd stanu bezpieczeństwa informacji,
 • tworzenie wydziału wywiadu gospodarczego lub działu bezpieczeństwa informacji,
 • opracowanie planu bezpieczeństwa informacji.

W przypadku każdego konfliktu – także gospodarczego – stosowane są prawa wojny, a na wojnie to właśnie wiedza, czyli tajemnica decyduje o zwycięstwie w każdej bitwie. Jeśli podejrzewasz swoją konkurencję o prowadzenie nielegalnych praktyk gospodarczych, skontaktuj się z nami.


Doradztwo - broker usług prawnych

Doradztwo - broker usług prawnych

Agencja detektywistyczna Redigo świadczy usługi z zakresu doradztwa prawnego, aby uchronić swoich klientów przed podjęciem złych decyzji dotyczących ofert proponowanych przez potencjalnych usługodawców.

Doświadczenie oraz bogata wiedza z zakresu psychologii i prawa gospodarczego pomaga nam łatwo zweryfikować autentyczność danej usługi i ocenić jej opłacalność, abyś nie padł ofiarą wyłudzenia finansowego.

Oprócz udzielania porad prawnych występujemy także w roli pełnomocników w postępowaniach karnych, na podstawie wejścia w prawa pokrzywdzonego, zapewniamy reprezentację, na podstawie umowy z klientem, przez profesjonalnych prawników, których kompetencje wcześniej sami zweryfikowaliśmy.


Informatyka śledcza

Informatyka śledcza

Informatyka śledcza, niekiedy nazywana sądową, (ang. Computer Forensics, CF), to dziedzina informatyki, która zajmuje się pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, oszustw i nadużyć mogących szkodzić interesom firm czy osób prywatnych. Przeszukujemy pamięci nośników pod kątem występowania określonych treściowo rodzajów danych, nierzadko nośnik nosi znamiona uszkodzenia fizycznego – wtedy konieczne jest przywrócenie mu sprawności na potrzeby uzyskania dostępu do strefy danych, bądź wyczytania informacji wprost z kości pamięci przy użyciu zaawansowanych metod. Świadczymy usługi w przypadkach podejrzeń nielojalności pracowniczej, defraudacji, włamań do sieci, wycieku, kradzieży, zniszczenia danych i innych incydentów informatycznych. Nasi specjaliści to informatycy specjalizujący się w kryminalistycznej analizie komputerów, nośników informacji oraz urządzeń mobilnych, jak również w analizie po incydentach, wykonywanej na potrzeby pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw i administracji publicznej, a także organów ścigania i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa.

Poza Computer Forensics, polegającą na badaniu komputerów oraz urządzeń przenośnych, dostarczamy rónież również przestrzeń Cyber Forensics, czyli analizę powłamaniową i przeciwdziałania naruszeniom w usługach sieciowych i mediach teletransmisyjnych.

Zabezpieczenia antypodsłuchowe

Zabezpieczenia antypodsłuchowe

Zabezpieczenia antypodsłuchowe muszą być dostosowane do poziomu zagrożenia i przewidywanej natury problemów. Gdybyśmy chcieli zabezpieczyć "wszystko" - musielibyśmy wziąć pod uwagę wszystkie rodzaje transmisji których używają podsłuchy. Istnieją następujące główne rodzaje transmisji podsłuchowej, a tym samym rodzaje podsłuchów - do której trzeba by dostosować (do każdej inne) zabezpieczenia antypodsłuchowe:

 • Podsłuch radiowy, analogowy - częstotliwości AM, FM, UKF, VHF, LF, MF, Lo-Jack, Tetra, itd.
 • Podsłuch radiowy, cyfrowy - częstotliwości GSM, UMTS, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, itd.
 • Podsłuch radiowy - profesjonalny - częstotliwości specjalne - mikrofale, częstotliwości THz, fale super-długie i inne.
 • Podsłuch z transmisją kierunkową - podczerwień, światło widzialne (laser), nadfiolet.
 • Podsłuch "wolnej przestrzeni" - transmisja fali mechanicznej - infradźwięki lub ultradźwięki.
 • Podsłuch wykorzystujący istniejące instalacje jako medium transmisji zarejestrowanego dźwięku / obrazu: kable 220V i nisko-prądowe, instalację grzewczą, centralnego ogrzewania, wodną, wentylację, klimatyzację, itp.
 • Podsłuch stetoskopowy, sejsmiczny, igłowy na lub w ścianach lub innych powierzchniach płaskich przylegających pomieszczeń.
 • Podsłuch kierunkowy na zewnątrz pomieszczeń: laserowy, mikrofalowy, rentgenowski, skierowany odpowiednio na szyby, elementy metalowe wewnątrz pomieszczenia lub metalowe elementy konstrukcyjne budynku.
 • Podsłuch transmisji zestawów komputerowych i informacji przesyłanej kablowo - pluskwy indukcyjne.
 • Podsłuch ulotu elektromagnetycznego komputerów, telefonów i innych urządzeń dysponujących ekranem video.
 • Egzotyczne metody podsłuchiwania - specjalistyczne (np. odtwarzanie pisanego tekstu za pomocą dźwięków klawiatury, wychwytywanie elektronicznych wypowiedzi wskazanych osób na podstawie korelacji pomiędzy częstościami używanych słów, identyfikacja rozmówców audio na pewnym obszarze na podstawie ich głosu - druga składowa harmoniczna, itp.).

Dlatego wybranie i poprawne zastosowanie zabezpieczeń wymaga wywiadu źródłowego, starannej konsultacji i bogatej wiedzy, nie da się tego zrobić poprawnie samemu - co najwyżej można wyrzucić pieniądze i zapewnić sobie złudzenie bezpieczeństwa, banalnie proste rozwiązanie które obejdzie każdy zawodowiec, tym samym potencjalnie wpaść w poważne problemy prawne i/lub finansowe.

W jaki sposób zabezpieczyć się przed nielegalną inwigilacją potocznie zwana podsłuchem?

Skąd bierze się dostępna przeciętnemu człowiekowi wiedza na temat?

Postanowiliśmy przeprowadzić krótką analizę – opierając się na tezie, że przeciętna wiedza jest kształtowania przez pierwsze 10 wyników wyszukań Google <<antypodsłuch>>, oto co znaleźliśmy:

Szyfrowanie informacji

Szyfrowanie informacji

Szyfrowanie (nie mylić z kodowaniem) to proces zamiany tekstu jawnego, zrozumiałego dla człowieka (cleartext, plaintext) w szyfrogram (cryptogram, ciphertext), czyli postać otrzymaną za pomocą serii przekształceń i podstawień, której nie da się odczytać, ani odszyfrować bez znajomości klucza szyfrującego. Najstarszym znanym z historii szyfrem jest szyfr Cezara, posługiwał się nim Juliusz Cezar. Polega ona na zastąpieniu każdej litery tekstu literą, która w alfabecie znajduje się kilka miejsc dalej, wystarczyło podać ciąg cyfr, wcześniej jako klucz szyfrujący według schematu: pierwsze zdanie 5, drugie zdanie 3, trzecie zdanie 7, itd., cyfry łatwo było zapamiętać, żeby powtarzane wkoło pozwalały odczytać daną wiadomość, w czasach legionów rzymskich każdy legion lub kohorta mogły mieć własny ciąg cyfr, dzięki temu Cezar wygrał wojnę galijską i wiele innych bitew. Do czasó współczesnych niewiele się zmieniło, gdyby polscy naukowcy nie złamali szyfru Enigmy w pierwszej jego formie, żaden Alan Turing, któremu błędnie przypisuje się ten sukces, nie zdołałby we właściwym czasie go złamać … i hitlerowcy prawdopodobnie wygraliby wojnę pogrążając świat w długiej nocy zbrodni. Teraz, w erze telekomunikacji, z technik kryptograficznych korzystamy na każdym kroku: kiedy logujemy się do komputera, wpisujemy PIN w bankomacie, korzystamy z przeglądarki internetowej, rozmawiamy przez komórkę, a wreszcie - kiedy korzystamy z walut kryptograficznych...

Szkolenia i praktyki detektywistyczne

Szkolenia i praktyki detektywistyczne

Opis już wkrótce!


P.A.W. REDIGO sp. z o.o.
Dane firmowe/dane do faktury:
Kasztanowa 20/8
53-125 Wrocław

Signal: 888 855 543
NIP: 8942862533
REGON: 933042312
KRS: 0000221414
nr wpisu MSWiA: RD-41/2008

Działamy także na terenie:
Detektyw Wrocław

Detektyw

Wrocław
Detektyw Wałbrzych

Detektyw

Wałbrzych
Detektyw Legnica

Detektyw

Legnica
Detektyw Jelenia Góra

Detektyw

Jelenia Góra
Detektyw Lubin

Detektyw

Lubin
Detektyw Głogów

Detektyw

Głogów
Detektyw Świdnica

Detektyw

Świdnica
Detektyw Bolesławiec

Detektyw

Bolesławiec
Detektyw Oleśnica

Detektyw

Oleśnica
Detektyw Oława

Detektyw

Oława
Detektyw Dzierżoniów

Detektyw

Dzierżoniów
Detektyw Zgorzelec

Detektyw

Zgorzelec

Teren działania

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie  mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu  Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71  Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.