Słownik pojęć

REDIGO

 • Agent - osoba nie będąca etatowym pracownikiem służby wywiadowczej, ale działająca pod kierunkiem pracownika lub współpracująca z nim i dostarczająca informacji dla celów wywiadowczych i kontr-wywiadowczych. W niektórych agencjach - także własny etatowy pracownik.
 • Agent nieświadomy - dostarcza informacji nie wiedząc, że pracuje dla wywiadu lub też nie orientuje się, kto korzysta z jego informacji.
 • Agent urojony - osoba fikcyjna, wymieniana jako źródło informacji sfabrykowanych lub dostawca materiałów uzyskanych z innego źródła, którego nie chce się ujawnić.
 • Agent uśpiony - osoba zakonspirowana stanowiąca kadrową rezerwę wywiadu, która rozpocznie aktywność po otrzymaniu specjalnego wezwania.
 • Agentura celowa - agentura werbowana planowo pod kątem potrzeb indywidualnego przypadku, tj. pod konkretnego figu-ranta lub środowisko.
 • Agentura interwencyjna - sieć agenturalna tworzona nie planowo i spokojnie, lecz zrywami, zazwyczaj dla skrytego wsparcia propagandowych działań władz; agentura interwencyjna jest rezultatem akcyjności i działania organizatorów sieci pod dyktando oczekiwań spektakularnych sukcesów i zamówień politycznych. Charakterystyczne dla lat czterdziestych i początku lat pięćdziesiątych w Polsce.
 • Agentura kontrolna - kontragentura zorganizowana incydentalnie lub na stałe i zawsze w obrębie sieci, w celu sprawdzania agentów pracujących w innych liniach, kontrolowania ich rzetelności i lojalności. W tym celu można m.in. nakrywać obiekt krzyżującą się agenturą i przeprowadzić analizę porównawczą uzyskanego materiału.
 • Agentura manewrowa - sieć zarejestrowanych agentów o różnej kwalifikacji źródła, przyjętej w systemie ewidencji operacyjnej tych osób. Agentura manewrowa składa się ze współpracowników „nie tylko biernie dostarczających informacji, lecz potrafiących działać aktywnie: promować lub blokować kariery wskazanych ludzi, wywierać istotny wpływ na poglądy i działania określonych środowisk i organizacji, uczestniczyć w realizacji skomplikowanych przedsięwzięć zagranicznych
 • Czarna owca - osoba, która właśnie została zwolniona z pracy lub przypuszcza, że zostanie zredukowana. Jej rozgoryczenie i ogólny żal do świata łatwo wówczas zamienić w konkretną wiedzę.
 • Ekspert - to indywidualista, którego profesjonalna wiedza i kontakty (praca, hobby) zapewnia bardzo dobrą orientację w opracowywanym problemie. Ekspert pozwala po nowemu spojrzeć na problem, wydobyć podstawowe materiały, zwrócić uwagę na niedostrzeżone źródła informacji, przyspieszyć i podwyższyć pewność danych.
 • Gorący informator - dowolny człowiek z grupy przeciwnika lub osoba utrzymująca z nim kontakty, przekazujący informacje pod wpływem aktywnych metod wpływania na niego w stylu twardego forsownego przesłuchania, tortur, hipnozy, szantażu itd. Ponieważ prawdziwość uzyskanej w danej sytuacji informacji nie jest gwarantowana, dlatego taka improwizacja bywa stosowana jedynie w okresie ostrej niezbędności, gdy występuje brak czasu, chęci lub możliwości „niań-czenia się" (jak mówią Rosjanie) z innymi źródłami. W odróżnieniu od informatora zwerbowanego, kontakt osobisty w tym przypadku bywa najczęściej jednorazowy.
 • Informator (wewnętrzny informator) - to człowiek w organizacji przeciwnika zwerbowany i dostarczający dokumenty dla materialnych, moralnych i innych ważnych dla niego przyczyn. Waga dostarczanych przez niego danych zależna od jego możliwości i motywów wymaga oceny; ich pewność przy odpowiedniej kontroli może być zadawalająca.
 • Kontakt - osoba, do której przekazują komunikaty wszelkimi sposobami ludzie pracujący z badanym obiektem (człowiekiem, grupą, organizacją itp.) To mogą być trwali lub przypadkowi partnerzy, rówieśnicy i przyjaciele, służący, konserwatorzy itp. Równocześnie z komunikowaniem określonych faktów, mogą oni uczestniczyć w organizowaniu dostępu do obiektu lub uczestniczyć w bezpośrednim pozyskaniu interesującej informacji.
 • Papla (gaduła, lekkomyślny informator) - to człowiek przeciwnika, kontakt lub dowolna osoba posiadająca informację, opowiadająca interesujące fakty na służbowym, koleżeńskim, alkoholowym lub intymnym spotkaniu. Wymoknięta przypadkowo informacja może być niezwykle cenna - co nie wyklucza, że może być fałszywa lub nawet może to być dezinformacja.
 • Przypadkowe źródło - bywa, że nadarzy się indywiduum nie rozpatrywane jako potencjalny informator, który okaże się nagle nośnikiem unikalnych danych i informacji. Może też ujawnić się nieznany dotąd kontakt lub sojusznik. Okoliczności pozyskania takiego człowieka należy analizować, ale okazje - wykorzystać.
 • Respondent - to informator udzielający odpowiedzi w formie ustnej (wywiad) lub pisemnej (ankieta), w sposób świadomy i jawny, choć czasem anonimowy.
 • Sojusznik - w danej sytuacji człowiek lub jakaś struktura (społeczna, państwowa, kryminalna itp.) występująca jako przeciwnik lub „nadzorca" obiektu. Poziom i pewność uzyskanych stąd materiałów zależy od wspólnoty interesów, osobistych więzi i znajomości źródła.
 • Źródło zewnętrzne - to swój człowiek, który w taki lub inny sposób dostał się do otoczenia obiektu. Często jest to osoba, która z racji wykonywanej pracy ma kontakt z obiektem - kelner, szatniarz, taksówkarz, konserwator, sprzedawca itp. Wartość uzyskanych przez niego danych w szczególności zależy od jego indywidualnych zalet i posiadanych umiejętności.
 • Przykrycie operacyjne: element sztuki maskowania, "cała rzecz, nie w tym, by uczynić wszystko niewidocznym, lecz w tym by zmylić wroga"; zespół czynności operacyjnych o charakterze technicznym, osobowym i logistycznym, podejmowanych przy współdziałaniu i/lub współpracy tajnej lub jawnej innych jednostek, z wykorzystaniem agentury terenowej, zmierzających do ukrycia przed przeciwnikiem głównych, kierunków pracy operacyjnej, zwłaszcza w zakresie rozmieszczenia sił i środków, w sensie szerszym - alokacji zasobów.

P.A.W. REDIGO sp. z o.o.
Dane firmowe/dane do faktury:
Kasztanowa 20/8
53-125 Wrocław

Signal: 888 855 543
NIP: 8942862533
REGON: 933042312
KRS: 0000221414
nr wpisu MSWiA: RD-41/2008

Działamy także na terenie:
Detektyw Wrocław

Detektyw

Wrocław
Detektyw Wałbrzych

Detektyw

Wałbrzych
Detektyw Legnica

Detektyw

Legnica
Detektyw Jelenia Góra

Detektyw

Jelenia Góra
Detektyw Lubin

Detektyw

Lubin
Detektyw Głogów

Detektyw

Głogów
Detektyw Świdnica

Detektyw

Świdnica
Detektyw Bolesławiec

Detektyw

Bolesławiec
Detektyw Oleśnica

Detektyw

Oleśnica
Detektyw Oława

Detektyw

Oława
Detektyw Dzierżoniów

Detektyw

Dzierżoniów
Detektyw Zgorzelec

Detektyw

Zgorzelec

Teren działania

Wszelkie materiały umieszczone w serwisie prezentujące warunki wykonania usług i/lub sprzedaży produktów, są informacją handlową i nie  mogą być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu  Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71  Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.